0slavili jsme Světový den životního prostředí v IKEA

1. 4. 2016

K oslavě se letos přidala také nově založená Národní síť Global Compact ČR.

Z pohledu ochrany a obnovy životního prostředí je 5. červen považován za jednu z nejdůležitějších událostí v roce. Světový den životního prostředí je příležitostí pro každého uvědomit si nejen odpovědnost k péči o planetu, ale i vlastní možnost aktivně participovat na její ochraně. Ne nadarmo letos nesl motto: Sedm miliard snů. Jedna planeta. Užívejme s rozvahou!

Cílem semináře Národní sítě Global Compact ČR bylo zvýšit kompetence přítomných v oblasti Corporate Environment Responsibility, jako např. klimatických změn, energetické udržitelnosti či ochrany přírodních zdrojů a identifikace příležitostí pro implementaci environmentálních principů UN Global Compact, největší platformy společenské odpovědnosti a korporátní udržitelnosti na světě pod záštitou OSN.

Tři desítky zástupců z řad businessu (T-Mobile, Kofola, Rossmann, O2, Mandarin Oriental Hotel Prague, Mattoni, Ergotep, SOHO Restaurant&Lounge, Ingersoll-Rand, Trendpark, aj.), ale i zástupců ministerstev (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí), Úřadu vlády (Rada vlády pro udržitelný rozvoj), ale i akademického sektoru (ČVUT) přivítala úvodní prezentací Lucie Mádlová, představitelka Národní sítě Global Compact ČR.

Jak společnost Mattoni snižuje dopad na životní prostředí v úvodu představila Kristína Simkaničová z Karlovarských minerálních vod (KVM). Účastníci mohli na semináři poprvé v ČR posedět na lavičkách z recyklovaného PETu. Ty vznikají v rámci projektu PET MAT pražské ČVUT, jež iniciovala a podporuje právě KMV. Barevně podsvícené designové lavičky z PETu jsou tvarobě variabiní a rozebíratelné. Svou premiéru v zahraničí mají v rámci prezentace na českém pavilonu EXPO 2015.

Příklady dobré praxe se do následné diskuse zapojil i ředitel inženýringu luxusního hotelu Mandarin Oriental Prague, Petr Haškovec. Rozvoj elektromobility jako klíč k zlepšení životního prostředí a zároveň k udržitelnému rozvoji vyspělé společnosti diskutoval Radovan Hasala ze společnosti Trendpark, která provozuje největší půjčovnu elektroaut v ČR. Právě elektromobil Tesla vozil zakladatele UN Global Compact při jeho návštěvě u příležitosti vzniku české Národní sítě. Více zde.

Fotogalerii z celé akce zobrazíte zde.