10 zajímavých knih z oblasti udržitelnosti, aneb co si přečíst v novém roce

23. 12. 2019

Inspirujte se našimi tipy na ty nejlepší knihy, které se týkají chytrých měst, udržitelné módy, globálních cílů či cirkulární ekonomiky...

1. The Age of Sustainable Development
Jeffrey D. Sachs

Pokud toužíte nahlédnout do světa udržitelného rozvoje, určitě byste neměli vynechat tuto publikaci, jež je jedním z předních děl uznávaného ekonoma a odborníka na udržitelný rozvoj, profesora Sachse. Díky této knize získáte přehled o největších výzvách udržitelného rozvoje, jako jsou extrémní chudoba, sociální inkluze či klimatické změny, a dozvíte se, jak lze těmto výzvám čelit.

Více info ZDE.

2. On Fire: The (Burning) Case for a Green New Deal
Naomi Klein

Oceňovaná spisovatelka a novinářka Naomi Klein ve své nové knize vysvětluje, jak razantní opatření v oblasti klimatických změn mohou vést ke spravedlivější a prosperující společnosti. Poukazuje na stále více intenzivní problémy, jako jsou například zhoršující se smogová situace ve městech či ničivé dopady hurikánů. Zastává názor, že s těmito klimatickými výzvami můžeme efektivně bojovat jen tehdy, pokud dojde k transformaci systému, který stojí za vznikem současné krize.

Více info ZDE.

3. Financing Sustainable Development: Key Challenges and Prospects
Magdalena Ziolo, Bruno S. Sergi

Tato odborná publikace se zabývá problematikou efektivního financování udržitelného rozvoje z metodologického hlediska. Obsahuje několik empirických studií především z asijských trhů. Seznámí vás například s typy odpovědných investic a důležitými pojmy jako zelené finance či zelené investice. Kniha určitě zaujme nejen studenty a akademiky, ale také ředitele firem či zaměstnance státního sektoru.

Více info ZDE.

4. The Upcycle: Beyond Sustainability – Designing for Abundance
William McDonough a Michael Braungart

Autoři McDonough a Braungart navazují na svůj bestseller Cradle to Cradle, jedno z nejuznávanějších děl o principech cirkulární ekonomiky. V knize Upcycle se posouvají od teorie k praxi a popisují, jak přístup cradle-to-cradle funguje v reálném světě a byznysu. Autoři zastávají názor, že abychom dokázali zlepšit současný svět, měli bychom se zaměřit především na redesign produkovaných věcí.

Více info ZDE.

5. Stress-Free Sustainability: Leverage Your Emotions, Avoid Burnout and Influence Anyone
Adam Hammes

Tato kniha určitě zaujme každého jedince, který se zajímá o problematiku udržitelnosti a chce sám osobně přispět k řešení současných společenských a environmentálních problémů. Autor knihy se snaží na praktických příkladech ze života demonstrovat, jak neztratit pozitivní energii a jak nepropadnou depresi při realizaci udržitelných projektů a obhajování svých názorů před negativními jedinci a odpůrci myšlenky udržitelnosti.

Více info ZDE.

6. Smart Cities: Issues and Challenges. Mapping Political, Social and Economic Risks and Threats
Anna Visvizi, Miltiadis Lytras

Skvělá publikace nejen pro jedince, kteří nejsou s konceptem smart cities tolik obeznámeni. Kniha shrnuje poznatky akademiků, oborníků i zákonodárců z celého světa a identifikuje hlavní rizika a výzvy, kterým čelí současná města. Zároveň obsahuje doporučení, jak nová města přetvářet, aby byla schopna udržitelně kvést a čelit nejen společenským a klimatickým změnám.

Více info ZDE.

7. Eating Tomorrow: Agribusiness, Family Farmers, and the Battle for the Future of Food
Timothy A. Wise

Americký odborník na udržitelné zemědělství, Timothy A. Wise, popisuje, že svět má prostředky na uživení stále rostoucí populace, a to i bez expanze industriálního zemědělství. Korporátní lídři a někteří filantropové však volají po velkých investicích do industriálního zemědělství, včetně geneticky modifikovaných plodin. Timothyho výzkum z Afriky, Mexika, Indie a USA však ukazuje, jak korporace negativně ovlivňují tvorbu zákonů v oblasti agrobyznysu ve svůj prospěch a bez ohledu na potřeby místní populace.

Více info ZDE.

8. To Die for: Is Fashion Wearing Out the World?
Lucy Siegle

Známá fejetonistka Lucy Siegle v této knize líčí negativní dopady výroby oblečení na životní prostředí a nelidské pracovní podmínky, za kterých vzniká námi nošené oblečení. Autorka volá po urgentní transformaci módního průmyslu a změně chování spotřebitelů. Upozorňuje na šílený konzumerismus a opírá se o řadu faktů, jenž prokazují neudržitelnost současného systému.

Více info ZDE.

9. Operations Management: Managing Global Supply Chains
Ray R. Venkataraman, Jeffrey K. Pinto

Tato odborná kniha se zabývá strategickými, taktickými a operačními rozhodnutími a výzvami, kterým musí dnešní organizace celosvětově čelit. Autoři se v každé kapitole zaměřují na problematiku udržitelnosti a prezentují, jak udržitelné procesy a principy dodavatelského řetězce jsou nejen dosažitelné, ale především klíčové pro ziskovost organizací.

Více info ZDE.

10. There Is No Planet B: A Handbook for the Make or Break Years
Mike Bernse-Lee

Pokud jste zachváceni globálními problémy, jako jsou klimatické změny, úbytek biodiverzity či hromadění plastů, a nevíte, kdy a co začít řešit, pak vám tato kniha přijde vhod. Autor Mike Bernse-Lee vytvořil jakousi osnovu praktických aktivit, které lze realizovat. Dozvíte se tak nejen hodně faktů o environmentálních a ekonomických problémech, ale získáte i praktické a inspirující nápady, co jako jedinec můžete dělat, aby země vzkvétala.

Více info ZDE.