3 stavební kameny vztahující se k udržitelným městům a obcím

18. 2. 2020

Skutečnost, že ve městech žije stále více lidí než dříve, jde ruku v ruce s problémy, jako je znečištění a chudoba...

1. Když se nad tím zamyslíte, města nedávají příliš smysl
V současnosti žije více než polovina světové populace (tj. 3,5 miliardy lidí) v městských oblastech. Předpokládá se, že do roku 2050 tento počet vzroste na 6,5 miliardy. To jsou dvě třetiny všech žijících lidí. Města ale zabírají pouze 3 % veškeré půdy na Zemi. To nedává moc smysl.

2. A stále se zvětšují…
V roce 1990 existovalo 10 megaměst (městských oblastí s více než 10 miliony obyvatel). Jen o 24 let později už to bylo 28 megaměst. Rychlá urbanizace vyvíjí tlak na zásobování vodou, kanalizaci a zdraví obyvatel, roste spotřeba a znečištění. Až 75 % emisí uhlíku pochází z městských oblastí. Extrémní chudoba je navíc často soustředěna právě do měst.

3. Městské oblasti jsou obzvláště zranitelné v případě přírodních katastrof
Když v srpnu 2005 zasáhl hurikán Katrina New Orleans, protrhly se hráze a 80 % města bylo zaplaveno. Jen v New Orleans bylo poškozeno 134 000 bytových jednotek (70 % města). škody dosáhly výše 135 miliard dolarů. Většina finanční pomoci ovšem poté směřovala na samotnou pomoc, nikoliv na koncepční přestavbu města, aby bylo před podobnými katastrofami lépe chráněno.

Vesnice Langouët jde příkladem

Města budoucnosti musí být odolnější vůči přírodním katastrofám, udržitelnější z hlediska životního prostředí a mít bezpečné a dostupné bydlení pro všechny obyvatele. Můžeme si vzít příklad z malé vesnice v Bretani v severní Francii. Langouët má jen 600 obyvatel, ale v posledních dvou desetiletích se zaměřili na vytvoření komunity, která je 100 % soběstačná, pokud jde o jídlo a energii. Mají kavárnu, která servíruje organickou a lokální produkci, bydlení, které nevyužívá aktivní vytápění, komunitní zahradu, solární elektrárnu a sdílené elektrické auto.


Zdroj: 5 building blocks relating to… Sustainable Cities and Communities [online]. Copyright © BOTTLETOP 2019 [cit. 18.02.2020]. Dostupné ZDE.