30 let pomoci a 30 let úsilí o snižování plýtvání s potravinami

Ze světa členů

8. 7. 2024

Česká federace potravinových bank poděkovala při příležitosti třiceti let fungování potravinových bank v České republice všem, kteří se svou prací podílejí na rozvoji potravinových bank. Slavnostní večer proběhl v Obecním domě ve středu 19. června za účasti Evy Pavlové, manželky prezidenta republiky, Věry Kovářové, 1. místopředsedkyně PSP ČR a Mariana Jurečky, ministra práce a sociálních věcí a lidí z potravinových bank, partnerských organizací nebo dobrovolníků, kteří pomáhají každoročně při Sbírce potravin.

„Práce potravinových bank je zázrakem v současné době, na jedné straně pomáháme lidem, kteří pomoc potřebují, na straně druhé zachraňujeme potraviny, které by se jinak likvidovaly. A to vše by nešlo bez kolegů v potravinových bankách a jejich nasazení, bez dobrovolníků, dárců, partnerů na ministerstvech, obcích, úřadech nebo v neziskových organizacích,” pronesl Aleš Slavíček,předseda České federace potravinových bank při svém úvodu.

Večer byl poděkováním všem lidem z potravinových bank, kteří denně svážejí potraviny z obchodních řetězců, třídí je a připravují pro lidi v nouzi. V loňském roce potravinové banky zachránily 13 200 tun potravin a pomohly více než 400 tisícům lidí. Poděkování a ocenění z rukou Evy Pavlové, manželky prezidenta republiky, obdržely osobnosti, které se zasloužily o zrod a rozvoj potravinových bank u nás: Ilja Hradecký, zakladatel potravinových bank a jeden z odborníků na bezdomovectví, Fabrice Martin Plichta, který se významně podílel na rozvoji sítě potravinových bank a Věra Doušová, ředitelka Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj. Jejich osobní příběhy, píle a energie jsou inspirací pro další.

Slavnostní večer byl součástí mezinárodní konference Evropské federace potravinových bank (FEBA), která probíhá ve dnech 19. – 21. června v Praze. Konference se účastní zástupci potravinových bank z 30 zemí Evropy a společně hledají cesty, jak mohou potravinové banky pomáhat budovat udržitelnou budoucnost.

Prezident FEBA Bernard Valluis společně s Alešem Slavíčkem, předsedou ČFPB, poděkovali v rámci slavnostního večera také za podporu paní Věře Kovářové, 1. místopředsedkyni PSP ČR, která dlouhodobě pomáhá potravinovým bankám. Poděkování a ocenění potravinových bank obdržel Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí za podporu v počátcích potravinových bank v resortu zemědělství, ale i rozběhnutí tolik potřebných Výdejen potravinové pomoci ve spolupráci s MPSV. Ocenění obdržel také tým Svazu obchodu a cestovního ruchu pod vedením Tomáše Prouzy za rozvoj Sbírky potravin. Cenu převzala Romana Nýdrle.

„Tento večer byl pro potravinové banky, o nich a o pomoci lidem, kteří to potřebují. Za Tesco jsme rádi, že jsme mohli přispět a tím poděkovat za dlouhodobou spolupráci,” dodala Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco Česká republika.

Slavnostní část večera byla umocněna koncertem Bedřicha Smetany Má vlast v podání Symfonického orchestru českého rozhlasu, pod taktovkou jedinečného Petra Popelky.


Zdroj: 30 let pomoci a 30 let úsilí o snižování plýtvání s potravinami. Česká federace potravinových bank. Tisková zpráva

Související

IKEA v Česku za poslední čtyři roky snížila plýtvání jídlem o více než polovinu, ušetřila 240 tisíc porcí

Přejít na článek