5 důležitých faktů o čisté energii

17. 2. 2020

Energie je a vždy bude součástí našich životů. Musíme se ale zamyslet, z jakých zdrojů energii čerpáme.

Elektřina pro lidi

K dosažení většiny cílů udržitelného rozvoje potřebujeme elektřinu. Bez přístupu k elektřině nedochází k rozvoji: ženy a dívky tráví více času v domácnosti a nemají čas na vzdělání, kliniky nemohou uskladňovat důležité vakcíny, děti nemohou dělat domácí úkoly za tmy a je nepředstavitelné založit nějaký byznys.

Znečištění

Energie, kterou nyní produkujeme, pochází převážně z fosilních paliv a přispívá ke klimatickým změnám více než ostatní faktory – generuje 60 % skleníkových plynů. Navíc je zdraví škodlivá. Během jednoho roku zemře přibližně 4,3 milionu lidí na následky vdechování škodlivých částic z hořlavých paliv.

Dobytek a skleníkové plyny

Je známo, že krávy jsou velkým producentem skleníkových plynů. Například ve Spojených státech amerických jsou krávy, ovce a kozy zodpovědné za 26 % metanových emisí. Přichází ale nová řešení, jak s tímto problémem nakládat. Například Toyota je v procesu budování elektrárny, která bude využívat 100% obnovitelné palivo jako je zemědělský odpad a metan.

Čistá energie

Více než 20 % světové energie pochází z obnovitelných zdrojů. V roce 2017 pracovalo v odvětví obnovitelné energetiky 10,3 milionu lidí a toto číslo každým rokem stoupá.

Ženy v roli lídrů

Ženy žijící v rozvojových zemí se čím dál častěji ujímají role lídrů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů. Příkladem jsou čtyři ženy z Madagaskaru, tzv. solární babičky, které se v místní malé komunitě staly prvními solárními inženýrkami. Díky těmto ženám získalo přístup k elektřině více než 200 rodin, které dosud využívaly petrolejové lampy.


Zdroj: 9 need-to-know facts about… Affordable and Clean Energy [online]. Copyright © BOTTLETOP 2019 [cit. 18.02.2020]. Dostupné ZDE.