5 neocenitelných věcí, které byste měli vědět o rovnosti mužů a žen

15. 2. 2020

Hnutí #MeToo kladlo důraz na rovnost pohlaví, ale fakta ukazují, že před sebou máme stále dlouhou cestu, než budou ženy brány na stejné úrovni jako muži.

1. Se ženami stále není zacházeno stejně

Podívejte se na globální statistiky: Pouze 52 % žen v manželstvích může rozhodnout o sexuálním kontaktu, užívání antikoncepce a zdravotní péči. Celkem 35 % žen zažilo fyzické nebo sexuální násilí. V 18 zemích mohou manželé legálně zabránit manželkám pracovat.

2. Posílení postavení žen a dívek je win-win

Opakovaně se ukazuje, že posílení postavení žen pomáhá nejen ženám samotným, ale zvyšuje i blahobyt jejich rodin a pomáhá tak podporovat ekonomický růst.

3. Pokrok, který bychom měli ocenit

V dnešní době je ve školách stále větší množství dívek, než jaké bylo před 15 lety. Dvě třetiny rozvojových zemí dosáhly genderové rovnosti v základním vzdělávání. Ženy nyní tvoří kolem 41 % placených pracovníků mimo zemědělství, což představuje zlepšení o 35 % oproti roku 1990.

4. V některých zemích jsou na tom lépe…

Nová zpráva Světové banky se zaměřuje na rovnost žen a mužů prostřednictvím milníků v životě žen – od nástupu do zaměstnání až po získání důchodu. Ze 187 dotazovaných zemí získalo dokonalé skóre pouze šest: Belgie, Dánsko, Francie, Lucembursko, Švédsko a Lotyšsko.

 

5. Ukončení dětského manželství skrze sociální tlak

Ve venkovské Indii ženy vyvíjejí sociální tlak na zastavení dětských manželství. Díky organizaci s názvem Women Peer Groups se více než 2 800 venkovských žen a dívek v pěti státech zavázalo, že nedovolí, aby se jejich dcery vdaly nezletilé.


Zdroj: 7 invaluable things to know about… Gender Equality [online]. Copyright © BOTTLETOP 2019 [cit. 18.02.2020]. Dostupné ZDE.