50 projektů mladých, kteří mění svět

7. 2. 2017

První vydání Youth Solutions Reportu představuje 50 inovativních projektů mladých, které řeší palčivé problémy dnešní doby.

Youth Solutions Report, který vznikl za podpory UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN Youth), odhaluje průlomové nápady a projekty, kterými lze naplňovat Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) a inovativními způsoby řešit takové problémy, jako např. chudoba, nerovnost, čisté a dostupné energie, přístup ke zdravotní péči, vzdělání či plýtvání potravinami.

Středem zájmu se stává mladá generace, která začíná zakládat a řídit zajímavé společensky prospěšné projekty. Youth Solutions Report zdůrazňuje význam právě společensky prospěšných iniciativ mladých, jako např. projektu Liter of Light. Ten distribuuje 750 000 dostupných solárních svítidel již do více než 15 rozvojových zemí. Talentovaný tým okolo projektu BenBen, v rámci něhož vznikla Blockchain platforma založená na katastru nemovitostí, zase usnadňuje investování do pozemků. Mezi dalšími zajímavými projekty je také iniciativa Fin Fighters, která bojuje za práva žraloků, nebo také program SHAPE, který podporuje účast občanů ve veřejném dění za pomoci moderních technologií. Tento výčet aktivit mladé populace je pouhým zlomkem toho, co se lze v reportu dočíst.

Report během dvoudenního fóra mladých představil v sídle OSN v New Yorku profesor Jeffrey Sachs, poradce generálního tajemníka OSN pro udržitelný rozvoj a SDGs, a dánský ministr pro rovné příležitosti Karen Ellemann. Na vzniku reportu se podílela řada světových organizací a výsledky byly konzultovány v rámci expertního panelu, složeného ze světově uznávaných odborníků z oblasti podnikání, občanské společnosti i akademické obce.

SDSN Youth a Youth Solutions Report jsou skvělým příkladem a inspirací, která může napomoci mladé generaci plně využít potenciál rozvíjet své schopnosti v oblasti inovací a nových řešení,“ sdělil Paul Polman, CEO společnosti Unilever, „Dnes máme tu největší generaci mladých v historii – zosobňují hybnou sílu. Navíc 84 % dnešních miléniálů je přesvědčeno, že jsou povinni učinit svět lepším místem, např. prostřednictvím společensky prospěšného podnikání nebo za pomoci kampaní mladých zaměřených na podporu Cílů udržitelného rozvoje… mnozí již tak dokonce i činí.“

Koordinátor SDSN Youth Siamak Sam Loni říká, že mladí lidé by měli sehrávat v rámci udržitelného dialogu roli klíčových stakeholders a jejich úloha při dosahování cílů SDGs bude zcela zásadní.

Mladí lidé již přispívají k naplňování SDGs, ale stále často čelí problémům, které jim brání v plném rozvinutí jejich potenciálu. Mnohdy jsou limitování finančními prostředky, nedostatečnou odbornou či technickou podporou. Youth Solutions Report umožňuje investorům lépe pochopit neodmyslitelnou roli mladých lidí v oblasti udržitelného rozvoje a zvýšit tak jejich šance na úspěch“, dodává Loni.