6 lekcí na cestě ke kvalitnímu vzdělání

30. 3. 2020

Většina světa považuje vzdělání za samozřejmost, ale pro někoho je složité dostat se vůbec do budovy školy. Které kroky musíme udělat, aby měl každý přístup ke vzdělání?

1. VĚDĚNÍ JE MOC

Podle OSN je získání kvalitního vzdělání základem pro nejzákladnější hnací motory udržitelného rozvoje: „Když mají lidé přístup ke kvalitnímu vzdělání, mohou se vymanit z cyklu chudoby. Vzdělávání proto pomáhá snižovat nerovnosti a dosáhnout genderové rovnosti. Také lidem umožňuje vést zdravější a udržitelnější život. Vzdělávání je zásadní pro podporu tolerance mezi lidmi a přispívá k mírumilovnějším společnostem. “

2. DĚLÁME POKROK

K dosažení všeobecného základního vzdělání již bylo učiněno mnoho. Celkový počet zapsaných dětí v rozvojových zemích dosáhl v roce 2015 91 % a počet dětí mimo školní docházku se snížil téměř o polovinu. Avšak 57 milionů dětí v primárním věku stále není ve škole, většina z nich v subsaharské Africe.

3. VÍCENÁSOBNÉ PŘEKÁŽKY VZDĚLÁNÍ

I když je výuka zdarma, mnoho rodin si nemůže dovolit další věci, jako jsou uniformy a učebnice. Někdy poblíž není ani škola, nebo důsledkem války může být zničena místní infrastruktura. Extrémní chudoba může způsobit, že dítě musí místo školy získat práci. Dokonce může školní docházku ovlivnit skutečnost, že dítě je dívka. Mnoho zemí stále neoceňuje vzdělávání žen a místo toho dívky skončí vdané a těhotné ještě před dokončením střední školy. Dvě třetiny negramotných dospělých na světě jsou ženy a 16 milionů dívek nikdy nezasedne za školní lavice.

4. UPRCHLÍCI TRPÍ VÍCE NEŽ VĚTŠINA OSTATNÍCH

Po vysídlení ze svých domovů je pouze 50 % dětí uprchlíků zapsáno do základní školy. Podle údajů UNHCR (Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky) celkem 4 miliony dětí uprchlíků nejsou ve škole. Dětem, které jsou vykořisťované válkou či jinými závažnými krizemi, a které tak přišly o domov, hrozí vyšší riziko ztráty vzdělání. Univerzity navštěvuje pouze 1 % uprchlíků.

5. POZITIVNÍ PŘÍKLADY EXISTUJÍ

Uveďme jeden dobrý příklad, který zlepšuje situaci žen a dětí v celé Africe propojením dvou klíčových globálních cílů. Hippo Roller založili v roce 1994 Pettie Petzer a Johan Jonker, dva Jihoafričané, kteří vyrůstali na farmě. Každý den vídali ženy, které hodiny mnoho kilometrů nosily vodu na hlavách v těžkých kbelících. Petzer a Jonker přišli s myšlenkou nahradit kbelíky se sudy na kolečkách, ale kola byla příliš drahá. Petzer dostal nápad: „Dejme vodu dovnitř kola!“ Jejich barely ve tvaru válce umožňují uživatelům přepravovat pětkrát tolik vody a do dnešního dne bylo distribuováno 50 000 HippoRollers ve 20 zemích. Účinek na ženy a děti byl neskutečný. Tím, že každý den šetří hodiny přepravy vody, se mohou zaměřit na své vzdělání.

6. JÍZDNÍ KOLA PRO ŠKOLY

V Mali v západní Africe navštěvuje střední školu pouze 42,8 % dívek. Důvodem je chudoba domácností, předčasné manželství nebo prostě vzdálenost, kam se musí dostat. Aby se omezila míra předčasného ukončení školní docházky u mladých dívek, Světová banka zafinancovala posílení postavení žen – a darovala dívkám jízdní kola, díky kterým se mohou jednoduše a rychle dopravit do školy. Jako dar dostaly dívky také knihy, aktovky a hygienické soupravy. Jejich rodiče mezitím dostávají zrna a další potraviny a suroviny. Díky programu zatím mohlo 900 mladých dívek na 75 různých školách pokračovat ve vzdělávání.


Zdroj: 6 lessons to learn about… Quality Education [online]. Copyright © BOTTLETOP 2019 [cit. 24.03.2020]. Dostupné ZDE.