6 výzev v oblasti průmyslu, inovací a infrastruktury

24. 2. 2020

V současné době nemá přístup k základní hygieně a spolehlivým dodávkám elektřiny přibližně 2,4 miliardy lidí a čistou vodu nemůže získat téměř 800 milionů lidí. Co můžeme udělat pro zlepšení?

1. Zlepšit primární infrastrukturu

Investice do infrastruktury – jako je hromadná doprava, zásobování vodou, systémy obnovitelné energie a komunikace – jsou stále důležitější, a to nejen pro podporu hospodářského růstu, ale také pro zlepšení udržitelnosti. Musíme zavést nové ekologičtější technologie, upgradovat staré a pomoci rozvojovým zemím udržitelně a zdravě růst.

2. Odstranit překážky v propojení

Pomoc rozvojovým zemím vyžaduje vyšší investice do vědeckého výzkumu a inovací. Jeden z klíčových faktorů rozvoje globálního podnikání zní pozoruhodně jednoduše, ale na mnoha místech je to stále velký problém: jde o přístup k internetu. Více než 4 miliardy lidí na světě nemají přístup k internetu a 90 % z nich žije v rozvojovém světě. Jedním z projektů, který se situaci snaží řešit, je Project Loon. Inovace projektu spočívá v tom, že vytváří síť balónů na samém okraji vesmíru (asi 20 km nad našimi hlavami), které „posílají“ internetový signál do míst, kde dosud připojení chybí, nebo kde došlo k jeho narušení v důsledku přírodní katastrofy.

3. Podpořit „zelené peníze“

Čím více rozvíjíme udržitelnou infrastrukturu, tím větší je potenciál pro hospodářský růst. Sektor obnovitelné energie v současnosti zaměstnává více než 2,3 milionu lidí; toto číslo by mohlo do roku 2030 vzrůst na 20 milionů.

4. Inovace neznamená vždy technologie

Inovace nemusí být vždy revoluční technologické řešení, někdy se stačí na věc podívat jen z jiného úhlu pohledu. Dokazuje to příběh Janet z Šalamounových ostrovů, která si všimla, že její banánové stromy trpí kvůli extrémnímu teplu a stoupající slané vodě a snižují se výnosy i ostatních ovocných stromů. Janet přišla podle informací Rozvojového programu OSN s chytrým řešením: sehnala si netěsnoucí kánoe, které proměnila na vyvýšené záhony. Kánoe naplnila na živiny bohatou půdou z lesa a přiblížila je k zásobám sladké vody.Když je příliš horko, přemístí záhonové kánoe na stinná místa. A její rostliny zase vzkvétají.

5. Malé, ale mocné

Je to jedna z nejmenších zemí na světě, ale má odvážné plány. Lucembursko se stalo obětí vlastního úspěchu – má prosperující ekonomiku, která ale způsobila velké dopravní přetížení. Teď hledá malá země (602 000 obyvatel s přibližně 398 524 vozy) řešení. Vláda oznámila, jak do roku 2020 zajistit jízdné zdarma ve vlacích, tramvajích a autobusech, a tím snížit objem automobilové dopravy.

6. Odvážné Skotsko

V roce 2017 bylo 68 % skotské elektřiny získáno z obnovitelných zdrojů energie. Skotský parlament však představil nový zákon o změně klimatu s jedním z nejambicióznějších cílů na světě – 90% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050. Skoti vidí v obnovitelné energii obrovský potenciál, a to jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak ekonomického růstu.


Zdroj: 6 areas of interest in… Industry, Innovation and Infrastrcture [online]. Copyright © BOTTLETOP 2019 [cit. 25.02.2020]. Dostupné ZDE.