Adidas a Arizonská státní univerzita společně na cestě k udržitelnému sportu

31. 7. 2017

Adidas i Arizonská státní univerzita mají jedno společné. Během posledních let se z nich díky inovativnímu přístupu a vzdělávacím kampaním s cílem řešit globální problémy stali leadři v oblasti udržitelnosti.

Nyní se tyto dvě průkopnické instituce chystají společně založit v rámci strategického partnerství globální sportovní alianci (Global Sport Alliance), která bude utvářet budoucnost sportu a propagovat jeho pozitivní dopad na společnost.

„Jen málo věcí v životě spojuje lidi více než vášeň a účast ve sportu,“ řekl Michael Crow, prezident Arizonské státní univerzity (ASU). „Adidas a Arizona State University se spojují, aby dostáli společným závazkům. Vidíme, do jaké míry sport ovlivňuje lidský úspěch, a proto se právě skrze sport snažíme dát lidem sílu, zlepšit jejich zdraví, spokojenost a inspirovat je. ASU je takovou akční laboratoří, která pomůže rozšířit spektrum inovací a kreativní energii společnosti adidas.“

Jedním z hlavních cílů založení aliance je v první řadě udržitelnost, a to v celém rozsahu životního cyklu sportu”, kde se tvoří, hraje a prodává”. Důraz bude kladen na témata, jako je vzdělávání v oblasti udržitelnosti ve sportu, transparentnost v dodavatelském řetězci produktů, použití udržitelných materiálů a nová recyklační řešení. Ostatně na stejném holistickém principu je založená i samotná strategie udržitelnosti firmy adidas “Sport Needs a Space”.

 

Adidas již nyní disponuje pokrokovými metodami v oblasti alternativních materiálů. Od roku 2015 vytváří funkční oblečení a obuv s využitím mořských plastů, které získává od ekologické nevládní organizace Parley for the oceans. Dále firma používá technologii Carbon’s Digital Light Synthesis a spolupracuje s německou biotechnologickou společností AMSilk na návrhu funkční obuvi vyrobené z biologicky odbouratelného vlákna Biosteel® – syntetické verzi pavoučího hedvábí. Na druhé straně ASU, člen programu Circular Economy 100 (CE100) nadace Ellen MacArthur, alianci poskytne své vědecké znalosti. Univerzita například hrála klíčovou roli při vývoji interdisciplinární rovnice pro výpočet hodnoty přírodního kapitálu a spolupracovala s Ministerstvem energetiky na projektu, který se zabýval mikroalgy pro biopaliva.

Partnerství se také zaměří na komplexní témata, jako je potenciál sportovce, porozumění spotřebitelům, nové vzdělávací příležitosti, zdraví a další oblasti. Zkoumáním rozmanitosti sportovních disciplín chce Global Sports Alliance lépe porozumět chování fanoušků vůči sportovcům, důvodům nerovného zastoupení mužů a žen na trenérských pozicích, předsudky související s rasovým pozadím a jejich efekt na sportovní i životní výkony. Během syrské uprchlické krize byl sport využit jako způsob posílení žádosti o azyl a jako pomoc při integraci v novém prostředí, vytváření nových vztahů, a vyrovnávání se s emocionálními traumaty. Celkem 36 německých firem, včetně společnosti adidas, spustilo program Wir Zusammen (My společně), který má za úkol umožnit integraci migrantů do podnikatelské sféry a německé společnosti v širším měřítku. Vedle výuky jazyků nabízejí také mentorství, workshopy o interkulturní komunikaci, školení v oblasti nabídky práce a sportovní kurzy.

„Adidas a ASU vidí svět jako místo, které má být narušeno,“ řekl Mark King, prezident společnosti adidas North America. „Když kombinujete odborné zdroje ASU s globální silou adidas, mohou se stát mimořádné věci. Spojujeme se, abychom otestovali hranice možného a společně formovali to, jak bude vypadat naše budoucnost. Sport je mnohem více než pouhá hra. Věříme, že prostřednictvím sportu máme sílu ovlivnit životy mnoha lidí k lepšímu. Adidas a ASU mají společnou vášeň pro inovaci a kreativitu, pro vedení změn a hledání toho, co přijde příště. Díky Global Sports Alliance hledáme neznámé. Chceme, aby celý svět těžil z toho, co zjistíme.“

Klíčovou součástíGlobal Sports Alliance je Globální Sportovní Institut (GSI), jehož cílem je ukázat lidem sílu sportu pomocí organizace veřejných událostí, angažování předních sportovních osobností a publikací výsledků výzkumu prostřednictvím zpráv, infografik, podcastů a sociálních médií. „Cílem GSI bude přeměnit výsledné poznatky na poznatky praktické, které efektivně vzdělávají a ovlivňují širokou společnost.“ řekl K. L. Shropshire, mezinárodní odborník v oboru sportu, obchodu, práva a společnosti, který povede GSI jako generální ředitel.

Zdroj: Sustainable Brands, Adidas, Arizona State University Unite to Shape the Future of Sport, červen 2017, volně přeloženo z aj, celý článek v originálě dostupný zde.