Akademie | Plant-for-the-Planet

1/4/2022

První pražská Akademie organizovaná Nadací Plant-for-the-Planet Czech Republic se uskuteční 1. dubna 2022 v čase od 8:00 do 12:30, v Centru architektury a městského plánování v Praze CAMP. Na Akademii se 50 dětí ve věku 10-15 let naučí vnímat klimatickou krizi a její řešení z globální perspektivy skrze interaktivní workshopy a cvičení zaměřené na rozvoj kritického myšlení a praktických dovedností, jako jsou řečnictví či proaktivita.

Vrchol programu proběhne v Kunratickém lese, kde si každý účastník zasadí strom pod vedením zkušených lesníků. Stromy pohlcují CO 2 a jsou tak symbolem boje s klimatickou krizí. Sázení stromů proběhne od 13:30 do 15:00 na místě sázení.

KDY: 1. dubna 2022

KDE: v Centru architektury a městského plánování v Praze CAMP