Champions of Change | BPWCR

28/5/2024

Přijďte na setkání signatářů a podporovatelů projektu Women’s Empowerment Principles (WEPs), které spojuje světlo nových nápadů, inkluzivní podnikání a snaha o dosažení rovných příležitostí pro všechny v českém byznysu. Připojte se ke komunitě firem, které sdružujeme kolem projektu UN Global Compact a UN WOMEN ve snaze zlepšovat postavení žen v práci, vytvářet podmínky pro jejich plnou realizaci a uplatnění jejich talentů.
Setkání je jedinečnou příležitostí pro získání konkrétních nápadů a znalostí, jak i vy můžete přispívat k inkluzivnímu prostředí a rovnosti příležitostí.
Registrovat se můžete zde a více informací je zde.
KDY: 28. května 2024 | 14:00 – 17:00 hodin
KDE: Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha, Karlín