Cirkulární akademie 2024 | CIRAA

29/2/2024

Udržitelnost a cirkulární ekonomika ve firemní praxi je hlavním tématem druhého ročníku Cirkulární akademie od CIRA Advisory. Akademie se ve třech výukových blocích zaměří postupně na praxi výrobních podniků, prací s daty v udržitelnosti a nakonec na sektor služeb.

Každý z výukových bloků účastníkům nejdříve představí zásadní témata, která se v praxi podniků probírají. Účastníci následně v každém bloku navštíví i podnik, kde uvidí praktickou aplikaci získaných znalostí. Součástí každé exkurze bude také workshop, na kterém účastníci vypracují praktické úkoly.

Kurzy jsou určeny pro klíčové zaměstnance firem a dalších institucí, kteří se daným tématem přímo zabývají ve své každodenní práci.

Pro členy Asociace je připravena sleva 15 %.

Více informací zde.

KDY: únor až listopad 2024