Cirkulární akademie | CIRA Advisory

26/1/2023

CIRA Advisory spouští v lednu Cirkulární akademii. Manažerům i klíčovým zaměstnancům ve firmách a veřejné správě přinese praktické vzdělání v oblastech úspor, materiálů, nákupů nebo přípravy na ESG reporting.

Účastníci aktivit Cirkulární akademie se do hloubky obeznámí s tématy cirkulární ekonomiky, jakými jsou materiálové toky, odpadové hospodářství, digitalizace, odpovědné nakupování nebo komunikace, a dále s tím, jak tato témata zasadit do reálného prostředí firmy. Absolventi získají hlubší vhled do problematiky, poznatky budou moci uplatnit ve své praxi a pomohou svým firmám získat značnou konkurenční výhodu.

Akademie je rozdělena do několika bloků:

Cirkulární ekonomika jako cesta k úsporám I. (leden – květen 2023)
Kurzy se uskuteční online každý měsíc od ledna do června, vždy poslední týden v měsíci, ve dnech čtvrtek a pátek dopoledne.
Bližší informace: https://www.cirkularniakademie.cz/kurz/kurz-i-cirkularni-ekonomika-jako-cesta-k-usporam/

Cirkulární ekonomika jako cesta k úsporám II. (říjen – listopad 2023)
Podzimní kurz povedeme interaktivní prezenční formou. Zaměříme se na témata obalových materiálů, digitalizace, externí komunikace, greenwashingu a udržitelných eventů.
Bližší informace: https://www.cirkularniakademie.cz/kurz/kurz-ii-cirkularni-ekonomika-jako-cesta-k-usporam/