Inspirační fórum IHRA 2021 | Charita ČR a FoRS

10/11/2021

KDY: 10. listopadu 2021 14:00 – 20:00

KDE: Spojka Karlín, Pernerova 697/35, Praha 8 – Karlín

Humanitární a rozvojové organizace již po řadu desetiletí usilují o zlepšení životní situace jednotlivců a celých komunit v rozvojových zemích. V rámci svých aktivit usilují o zavádění účinných inovativních řešení a efektivních postupů a mnohdy navazují partnerství s řadou českých i místních firem, stejně jako s řadou českých i zahraničních donorů.

  • Jak může přispět spolupráce neziskových organizací, akademiků a zástupců podnikatelské sféry prostřednictvím inovací ke zlepšení situace v rozvojových zemích?
  • Jaké jsou přínosy a hlavní výzvy pro zavádění nových inovativních řešení do humanitární pomoci či rozvojové spolupráce?
  • Jak vůbec začít spolupracovat na řešení aktuálních rozvojových výzev a přinášet nová řešení?

Odpovědi na tyto otázky se dozvíte na inspiračním fóru IHRA 2021 pořádaném Charitou ČR ve spolupráci s FoRS – Českým fórem pro rozvojovou spolupráci.

Na inspirační fórum je možné registrovat se  na tomto odkazu ZDE.

Více infmormací a program akce ZDE.