Jídlo zblízka ve veřejném stravování | Skutečně zdravá škola

11/1/2024

Pro koho: tvůrci politik v oblasti rozvoje venkova a zemědělství, zástupci zemědělských svazů, místní akční skupiny, vedoucí pracovníky veřejných jídelen, zřizovatele škol a veřejných institucí (domovy seniorů, nemocnice) a další zainteresované osoby.

Proč toto téma: Města a regiony hrají důležitou roli při zajišťování stravování pro školy, nemocnice a další veřejné instituce. Každý všední den se ve školních jídelnách stravuje přes 1,8 milionu dětí, které za rok snědí více než 350 milionů pokrmů. Za zemědělské suroviny a potraviny utratí školní jídelny přibližně 11 miliard korun ročně. Další miliardy korun se utratí za suroviny v jídelnách v nemocnicích a domovech seniorů. Pokud by veřejné jídelny nakupovaly od místních zemědělců a výrobců, jejich kupní síla může pomáhat vytvářit pracovní místa a přinášet ekonomické a sociální výhody pro regiony, zejména ve venkovských zemědělských oblastech. V České republice doposud není tato příležitost systematicky využívána. Na druhou stranu v řadě evropských zemí fungují iniciativy a politické strategie, které úspěšně pomáhají „jídlo zblízka“ dostávat do veřejných institucí a rozvíjí tak udržitelné lokální a regionální potravinové systémy.

KDY: 11.01.2024, 10:00 – 15:30
KDE: Krajský úřad Královehradeckého kraje, sál zastupitelstva, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové

Cena: vstup a občerstvení zdarma

Registrace: na konferenci se registrujte vyplněním tohoto formuláře.