Online konference ČZU 2020

24/11/2020

V úterý 24. 11. 2020 proběhne v Aule ČZU konference na téma Třetí role vysokých škol a jejich odpovědnost vůči společnosti.

Vysoké školy nesou odpovědnost za kvalitu svých činností jak vůči členům akademické obce, tak i k celé společnosti. Přispívají k šíření poznatků a hodnot a spolu s dalšími aktéry spoluvytvářejí prostor k veřejné diskusi nad socio-ekonomickým rozvojem, společenskými potřebami a řadou dalších aktuálních témat.

Česká zemědělská univerzita v Praze patří k nejekologičtějším vysokým školám v České republice, do společnosti přináší nejen nový standard udržitelnosti, ale také pokrokovou transparentnost své činnosti. Principy a zásady trvale udržitelného rozvoje jsou dlouhodobě zakotveny v misi i vizi ČZU, stejně tak jako jsou nedílnou součástí veškerých řídících, pedagogických, vědeckovýzkumných a dalších činností. ČZU je vlastní přístup zohledňující udržitelnost jejího počínání, stejně jako je jí vlastní přijetí společenské odpovědnosti chápané jako přebírání odpovědnosti za dopady své činnosti. Společně se studenty a svými partnery hledá cesty, jak to nejlepší z jejich zkušeností a poznatků předávat dál.

V rámci konference „Třetí role vysokých škol a jejich odpovědnost vůči společnosti“ budou z pohledu současných potřeb společnosti představeny různé přístupy, iniciativy a strategie vysokých škol směřujících k udržení rovnováhy mezi ekonomickými, společenskými a ekologickými zájmy. Výzkum, vývoj a inovace, které tvoří základní pilíře vysokoškolského vzdělání, by měly přinášet reálná řešení regionálních i celosvětových problémů. Vysokoškolské instituce by proto měly nabízet konkrétní řešení aktuálních výzev, kterým je společnost vystavována. Jaký vliv má přímé společenské a odborné působení vysokých škol ve výjimečných situacích se bude probírat při panelové diskusi se zástupci univerzit, odborníky a studenty.

Cílem akce je připomenout, že společenská odpovědnost a udržitelnost by měly být přirozenou součástí fungování vysokých škol i ostatních institucí. Organizátoři konference věří, že sdílení nejlepších praktik a hodnot napříč institucemi je nezbytným východiskem udržitelného fungování společnosti.

Více informací a detailní program ZDE.

úterý 24. 11. 2020, od 10.00 do 13.00 | online

Vystoupení řečníků bude streamováno, pokud to budou hygienická opatření vyžadovat, bude konference uskutečněna pouze v online prostředí.