PRAXE STAROSTŮ | Národní síť zdravých měst

21/9/2023

Připojte se ke sledování živých debat na aktuální témata pro starosty a další zástupce obcí a měst. Pokračuje minisérie celostátních online vysílání MODERNÍ MĚSTA – PRAXE STAROSTŮ

Záštitu přijal ministr pro místní rozvoj, pan Ivan Bartoš.

Vysílání proběhne zde.

21. září /PARTICIPACE. Jak spolupracovat s občany a místními partnery (stakeholdery) při tvorbě strategií? Kdy participovat, jaké použít postupy?

Vysílání od 13:00 do 14:30 hodin.

HOSTÉ: HANA HAJNOVÁ, 1. náměstkyně hejtmana – Zdravý Kraj Vysočina
TOMÁŠ HRADIL, starosta – Zdravé město Krnov

Má smysl zapojovat veřejnost do přípravy strategie, do čeho mají a mohou občané mluvit, jaké volit nástroje, jaké jsou nástrahy a přínosy?

12. října /ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Národní strategie veřejného zadávání z pohledu měst

Vysílání od 13:00 do 14:30 hodin.

HOST: LEONA GERGELOVÁ ŠTEIGROVÁ, vrchní ředitelka sekce veřejného investování MMR
Jak zadávat veřejné zakázky v souladu s udržitelným rozvojem, ekonomicky výhodně, sociálně i environmentálně?