Sexualizované násilí na dětech | Centrum LOCIKA

5/6/2024

V poslední době narůstají počty případů sexualizovaného násilí. Proto 5. června  Centrum LOCIKA pořádá v Poslanecké sněmovně odbornou konferenci s názvem Sexualizované násilí na dětech – tabu, které stále neřešíme. Na programu budou tematické panelové diskuze s předními odborníky na základě kterých společně vytvoříme doporučení pro zákonodárce, jaké změny a opatření jsou pro děti postižené sexualizovaným násilím potřeba.

KDY: 5. června 2024

KDE: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Sněmovní 176/4, 118 00 Praha, Česko