Společně vracíme vodu přírodě | Nadační fond Veolia

12/4/2023

Povídání nejen o unikátních Sedmihorských mokřadech, jejich významu, výkupu pozemků a místech, které již navždy zůstanou přírodě.

Naše mokřady stále ubývají, přestože jsou přirozenou zásobárnou vody v krajině, útočištěm mnoha ohrožených druhů a vedle deštných pralesů i korálových útesů patří mezi prostředí s největší přírodní rozmanitostí.

RNDr. Vojtěch Šťastný
Pozemkový spolek Sedmihorské mokřady

Ing. Jan Moravec
Český svaz ochránců přírody

KDY: 12. 4. 2023 od 16:00

KDE: Green Table — Florentinum, Na Florenci 15, Praha 1

V případě zájmu je třeba se hlásit na e-mail office@greentable.cz