Výstava SDGs: Innovations for a Sustainable Future | Česká centra

14/2/2023

Seznamte se s výstavou v rozšířené realitě, která ukazuje, jak vědecký pokrok a inovace pomáhají naplňovat sedmnáct cílů udržitelného rozvoje. Výstava demonstruje sílu lidského myšlení a originality při hledání odpovědí na ty nejtěžší otázky. Zachrání lidstvo planetu, kterou ničí právě svým tempem? Můžeme účinně bojovat proti fake news? Dokážeme nasytit stále rostoucí populaci? Jak zastavit násilí páchané na ženách?

Přijďte se zamyslet do Kampusu Hybernská od 14. 2. do 31. 3. 2023. Součástí výstavy bude také doprovodný program.

Více informací www.sdgsfuture.com

KDY: Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1

KDE: 14. 2. až 31. 3. 2023

Výstava vznikla jako společný projekt Českých center a Technologické agentury ČR. Hlavními partnery výstavy jsou Univerzita Karlova a Ministerstvo zahraničních věcí ČR.