Americké firmy stále využívají jednorázové obaly

5. 2. 2015

Podle nové studie Waste and Opportunity 2015 americké firmy zaostávají za evropskou konkurencí ve využívání recyklovaných obalů.

Velké americké společnosti, jako jsou Burger King, Dunkin‘ Donuts, KFC či Kraft Foods, plýtvají materiály v hodnotě miliard dolarů, a to jen kvůli prodeji produktů zabalených v jednorázových obalech. Pouze menšina amerických společností používá obaly, které jsou šetrné k životnímu prostředí, a využívá recyklačních programů, v rámci nichž mohou použité obaly recyklovat a znovu využívat.

Do studie bylo zahrnuto 47 velkých společností, které byly hodnoceny na základě čtyř kritérií: využívání co nejmenšího množství materiálu, posun v používá recyklovaného materiálu, hlavní druh používaného materiálu a celková podpora recyklace. Žádná z hodnocených společností neobdržela nejvyšší možné ohodnocení. Praktiky většiny společností byly zařazeny do kategorie „potřeba zlepšení“ či ještě hůře jako „nedostatečný“. Do kategorie „potřeba zlepšení“ byly zařazeny například společnosti Subway a Dunkin‘ Brands. Naopak v kategorii „nedostatečný“ skončily společnosti Heineken či Red Bull.

Z nápojového průmyslu byly nejlépe ohodnoceny společnosti New Belgium Brewing, Coca-Cola, Nestlé Waters a PepsiCo. V kategorii rychlých občerstvení získaly dobré hodnocení společnosti Starbucks a McDonald’s. Z kategorie spotřebitelského zboží a obchodů s potravinami se velmi slušně umístila společnost Unilever a obchodní řetězec Walmart.

Problémem většiny společností však stále zůstává využívání velkého množství jednorázových obalů, které se dále nerecyklují. Z celkového množství plastových obalů je recyklováno pouhých 14 %. Spojené státy oproti ostatním rozvinutým zemím zaostávají v recyklaci tohoto druhu odpadu. Ačkoliv na jedné straně některé společnosti dělají pokroky, na druhé straně se problém s obaly prohlubuje. Mnoho firem začíná čím dál častěji využívat flexibilní plastové sáčky, které nejsou recyklovatelné. Jako příklad lze uvést sáčkové džusy Capri-Sun společnosti Kraft. Jako protiklad lze uvést značku Honest Tea, jež je dceřinou společností Coca-Coly, a která se rozhodla tento druh obalů přestat využívat a přešla k používání lépe recyklovatelných obalů.

Závěr studie naznačil, že žádným společnostem se nedaří plně zpracovávat již použité materiály a chránit tak životní prostředí. Především fastfoody a restaurace s rychlým občerstvením vyvolávají velké znepokojení, neboť produkují obrovské množství plastových obalů, které znečišťuje říční vody a oceány. Autor studie Conrad McKennor okomentoval situaci s tím, že tato problematika se musí začít více řešit a stát se reálnou součástí společenské odpovědnosti firem.

Zdroj: The Guardian, What a waste: study finds big US brands stuck on disposable packaging, 29. 1. 2015, celý článek dostupný zde