APMS vypsala tendr na dodavatele služby DMS

16. 3. 2015

Asociace poskytovatelů mobilních sítí (APMS) vypisuje výběrové řízení na poskytovatele systému dárcovské SMS (DMS).

Cílem tohoto kroku je přispět dalšímu rozvoji mobilního fundraisingu v ČR, a zvýšit tak příjem nestátních neziskových organizací (dále NNO) prostřednictvím DMS služby. Zájemci, kteří splní podmínky výběrového řízení zveřejněné na www.apms.cz, mohou své nabídky předkládat do 15,00 dne 30. dubna tohoto roku. Nový systém by v ideálním případě měl začít fungovat již počátkem roku 2016.

Základními podmínkami pro poptávanou službu je její maximální transparentnost a to, že obdarovaná organizace musí obdržet celou darovanou částku. Uchazeč musí být českou právnickou osobou a se zkušenostmi s neziskovým sektorem. Musí mít také jasnou představu o budoucím rozvoji služby a o způsobu financování celého systému. Důležitým faktorem je také reputace uchazeče a schopnost provozního zajištění celého systému.

Věříme, že nový dodavatel služby dárcovských SMS dodá potřebný impuls celému systému mobilního fundrisingu v České republice, abychom splnili společný cíl: zvýšení objemu prostředků vybraných formou DMS,“ říká Jiří Šuchman, prezident APMS.

Výběrové řízení bude realizováno jako dvoukolové, hodnocené pětičlennou výběrovou komisí. Ta je složená ze zástupců firem sdružených v APMS a největšího uživatele DMS, tedy společnosti Člověk v tísni. O vítězi rozhodne výběrová komise do 31. 5. 2015. Vybraný uchazeč bude doporučen představenstvu APMS ke konečnému rozhodnutí. VŘ může být uzavřeno i bez vybrání vítěze.

Podrobné podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na www.apms.cz. Zájemci mohou své nabídky předkládat elektronicky do 30. dubna 2015 na e-mailovou adresu apms@apms.cz; v kopii na martina.tochackova@apms.cz. Nabídku lze rovněž doručit do datové schránky nn7uc3f.

Zdroj: TZ Asociace poskytovatelů mobilních sítí, Praha, 16. března 2015