ARMOR se podílí na ochraně životního prostředí

30. 6. 2017

Jedenáctého a dvanáctého června letošního roku se v Bologni setkali ministři životního prostředí G7. Ukončili tak týden s více než sedmdesáti událostmi týkajícími se klimatu a problémů se životním prostředím.

Společnost ARMOR byla, společně se dvěma dalšími středně velkými společnostmi – Schneider Electric a SPhere – vybrán, aby přednesl svá doporučení.

Inovace přátelská k životnímu prostředí a recyklační technologie
Hubert de Boisredon, předseda a výkonný ředitel skupiny ARMOR, připomněl účastníkům shromáždění, že jeho skupina klade korporátní sociální odpovědnost do středu firemní strategie. Pružný fotovoltaický film ASCA© s nízkým obsahem uhlíku, který ARMOR vyrábí od roku 2016, je součástí těchto převratných inovací, které způsobí revoluci v průmyslové krajině zítřka. Díky ASCA© bude možné volně zpřístupnit energie všem. Tento nový materiál, jež představuje jedinou technologii bez použití silikonu a drahých kovů, se přidává k celé rodině ekologicky odpovědných inovací, jejichž prodej jsme odstartovali v logické cirkulární ekonomice: renovovaný spotřební materiál pro tiskárny, recyklovatelné filamenty pro tisk 3D, produkty OWA, ale také baterie En‘ Safe®, které zvyšují bezpečnost, výkon, výdrž a počet nabití běžných li-ionových baterií a superkapacitorů.

„Pevně si stojíme za inovacemi přátelskými k životnímu prostředí a za recyklačními technologiemi. Společnosti mohou mít silný vliv z dlouhodobého hlediska. Na jejich investice do ochrany životního prostředí čeká celý svět.“

Ekologická změna, příležitost pro růst a zaměstnanost
Když jsme se zeptali pana de Boisredon na schopnost francouzských průmyslových společností udržet zaměstnanost v Evropě, zdůraznil důležitost vývoje high-tech produktů. „Musíme být co nejvíce inovativní a zběhlí v high-tech technologiích, aby vzniklé hodnoty přispívaly našim zemím z hlediska zaměstnanosti, s ohledem na životní prostředí. Nemluvím zde pouze o designu, ale především také o vývoji těchto inovativních technologií.“ Díky investicím v objemu 60 milionů eur v průběhu 5 let do oblasti výzkumu, vývoje a výroby filmu ASCA© nebo baterií En‘ Safe® vytvořil ARMOR již 80 pracovních pozic. Představení nových technologií a možnosti nových pracovních příležitostí představuje pro francouzskou ekonomii skvělé vyhlídky.

ARMOR skutečně přispívá lidstvu
Od roku 2008 přispívá ARMOR dobrovolné iniciativě Global Compact, a od roku 2014 tvrdě pracuje na tom, aby dosáhl svých korporátních cílů sociální odpovědnosti. Skupina si zakládá na doporučeních mezinárodního standardu ISO 26 000, který definuje, jakým způsobem by společnosti měly přispívat k udržitelnému rozvoji. ARMOR má také na kontě ocenění „Odpovědný dodavatel“, které je důkazem veškerých snah úspěšně implementovaných do celého řetězce hodnot. Jde o skutečný závazek pro dobro všech, ať už v západních nebo rozvojových zemích, pro které je film ASCA© cenným nástrojem umožňujícím přístup k energiím. Ale je to závazek, který nebude úplný bez podpory jiných států.

„Pokud chceme, aby naše země uskutečnily projekt COP21, je nezbytné, aby státy poskytly finanční podporu inovativním společnostem. Tyto společnosti se musí stát pákou veřejné politiky ve prospěch životního prostředí, “ uzavírá Hubert de Boisredon.

Zdroj: Armor.cz, ARMOR se podílí na ochraně životního prostředí, červen 2017, dostupný zde.