Asijská města předpokládají ze zeleného růstu největší prospěch, zatímco Amerika odstupuje.

13. 6. 2017

Na jedné straně Donald Trump v nedávné době ohlásil odstup USA od Pařížské klimatické dohody, naopak asijská města předpokládají růst o 1,5 bilionu dolarů ročně od roku 2030, tvorbu milionů pracovních míst a výrazné zlepšení životního prostředí.

Nicméně k tomuto růstu je nutná podpora jak ze strany vlády, tak podniků v regionu, které musí spolupracovat na zintenzivnění úsilí o zavedení aktivit šetrnějších právě k životnímu prostředí, což zahrnuje snížení emisí skleníkových plynů, investice do čistějších paliv a efektivnější využívání zdrojů. Podle zprávy od neziskové komise pro podnikání a udržitelný rozvoj (BDSC) by cena za takové změny mohla být pro asijskou ekonomiku poměrně vysoká. Zelený růst by vyžadoval potenciální investici v hodnotě 1,7 bilionu dolarů.

Mark Malloch-Brown, bývalý generální tajemník OSN a předseda BSDC (Business and Sustainable Development Commission) ovšem předpokládá, že podniky budou i nadále investovat do zeleného růstu bez ohledu na odstup USA, země s druhými nejvyššími emisemi uhlíku na světě, od Pařížské Dohody. Takový přístup by vedl k očekávanému růstu a pozitivním dopadům kroků k dosažení Cílů udržitelného rozvoje v asijských městech.

„Mám podezření, že prezident Trump bude překvapen, jak nepopulární vliv bude mít toto rozhodnutí na podnikání a byznys,“ řekl Mark Malloch-Brown. „Věci se nakloní zpátky způsobem, který není disruptivní jen pro obchod, ale je potenciálně velmi nebezpečný pro nás všechny jako občany. Proto může být ještě překvapenější, když zjistí, jak málo lidí s ním tento krok zpět udělá.“

Protest v Tokiu po odstupu USA z Pařížské dohody. Fotograf: The Asahi Shimbun

Podle této zprávy je cenově dostupné bydlení v Číně a v dalších rozvojových zemích tou největší ekonomickou příležitostí. V oblasti Asie a Tichomoří se předpokládá, že výstavba cenově dostupného bydlení by do roku 2030 mohla dosáhnout hodnoty 505 miliard dolarů. Výsledkem by bylo zlepšení návrhu a výstavba domů, které sníží provozní náklady domácností a přetvoří světové modely spotřeby energie a životní podmínky pro nadcházející roky. Předpoklady dále počítají s nejméně 35% zastoupením elektromobilů v celkovém prodeji aut na asijském trhu do roku 2040, s rozvojem modelu sdílené ekonomiky a s tvorbou 230 milionů nových pracovních míst v oblasti udržitelného zboží a služeb.

Ho Ching, výkonný ředitel společnosti Temasek Holdings v Singapuru a jeden z komisařů této zprávy, řekl, že města by měla usilovat o takzvaný „svět ABC“ vyznačující se aktivními rysy silné ekonomiky a dobrými životními příležitostmi pro občany, krásným prostředím se soudržnými komunitami, čerstvým a neznečištěným vzduchem, čistou vodou a opatřeními pro boj proti změně klimatu.

Paul Polman, výkonný ředitel společnosti Unilever a jeden z komisařů zprávy, k tématu uvedl: „Příležitosti pro podniky, které slouží zákazníkům v Asii, jsou zřejmé: strategie, které trvale splňují požadavky rostoucí střední třídy a současně řeší naléhavé otázky životního prostředí a sociální situace, jsou těmi úspěšnými na asijském trhu. Kombinace těchto strategií s globálními cíli není dobrá jen pro společnost a životní prostředí, ale má smysl i pro strategický obchod.“

Zdroj: The Guardian, Asian cities set to benefit most from green growth as US retreats, volně přeloženo z AJ, celý článek v originále dostupný zde.