Asociace společenské odpovědnosti vysadí za každého svého člena jeden strom. Podpoří tak boj se změnou klimatu

21. 10. 2020

Asociace společenské odpovědnosti se rozhodla u příležitosti Dne stromů připojit ke globální iniciativě na výsadbu 1 bilionu stromů. Za každého svého člena, kterých má nyní 366, vysadí jeden strom a bude v tomto závazku pokračovat i do budoucna. Tímto krokem chce aktivně přispět k řešení klimatické krize a současně motivovat ostatní organizace, aby ji následovaly.

Planeta Země zažila v posledních letech intenzivní proces odlesňování, zapříčiněný primárně lidskou činností. V minulosti bylo na naší planetě 6 bilionů stromů, nyní to jsou už jen 3 biliony. O polovinu přirozených stromů jsme tak už přišli, a tím byla i oslabena schopnost planety pohlcovat oxid uhličitý a bojovat s důsledky lidské činnosti.

Asociace společenské odpovědnosti se proto rozhodla prostřednictvím iniciativy Plant-for-the-Planet podpořit globální kampaň Trillion Tree Campaign, jež usiluje o výsadbu 1 bilionu stromů, které mohou mít zásadní dopad na řešení klimatické krize. Bilion stromů do roku 2030 může pohltit 2/3 všech dosavadních emisí CO2, které lidé vytvořili, a odložit tak 2°C nárůst teploty o 15 let.

Asociace za každého svého současného i budoucího člena vysadí jeden strom. Realizace výsadby se ujme reforestrační projekt na Yucatánu v Mexiku, který slouží jako vzorový příklad pro ostatní reforestrační projekty v tropech. Sází tam přes 6 000 stromů denně a dosahují až 94% míry přežití v prvních letech. Stromy tam navíc rostou až 4x rychleji než v Evropě a mohou za svůj život pohltit až 500 kg CO2. Podporou výsadby 366 stromů tak Asociace společenské odpovědnosti přispěje k pohlcení až 183 000 kg CO2.

There Are 3 Billion Trees on Our Planet

Záměrem tohoto kroku není jen přispět, ale především motivovat ostatní organizace platformy k zapojení a aktivnímu přispění k řešení klimatické krize. Podpora výsadby stromů je snadným nástrojem pro organizace, jak kompenzovat svou uhlíkovou stopu a současně přispívat k obnově fauny a flóry. Každá organizace si může v rámci iniciativy Plant-for-the-Planet vybrat z široké škály projektů, které podpoří.

Důvod, proč podporovat právě zahraniční reforestrační projekty v rozvojových zemích, je jednoduchý. V tropických regionech a rozvojových zemích, kde je velká deforestace způsobená jak lidmi, tak i dopady klimatické krize, je největší potenciál na změnu. Rozvojové regiony kvůli nízkému lesnímu pokryvu trpí, sužuje je chudoba a jsou tak závislé na pomoci zvnějšku. Sázení stromů v těchto zemích nakopává udržitelný rozvoj společnosti a přispívá k naplňování všech 17 Cílů udržitelného rozvoje.

Reforestrace například zlepšuje kvalitu vzduchu (SDG 3) a přispívá k obnově biodiverzity (SDG 15), vytváří miliony pracovních míst v lesním odvětví (SDG 1, SDG 2, SDG 8), podporuje inovace (SDG 9) a sdílení know-how (SDG 4, SDG 17) v oblasti lesního managementu. Stromy současně pozitivně ovlivňují koloběh vody (SDG 6), minimalizují nárůst teploty vzduchu a moří (SDG 13, SDG 14) a mohou posloužit jako udržitelný materiál k výrobě dřevěných produktů nebo obydlí (SDG 11, SDG 12). Stromy v tropických regionech navíc rostou podstatně rychleji a absorbují rychle velké množství CO2.

Proto iniciativa Plant-for-the-Planet v rámci kampaně Trillion Tree Campaign usiluje o výsadbu stromů v rozvojových regionech a snaží se umožnit lidem a firmám na ně přispět. Každý může skrz aplikaci Plant-for-the-Planet jednoduše podpořit jakýkoliv reforestační projekt z rozvojové země, který ho zaujme, přičemž 100 % daru jde přímo danému projektu.

Související

Vlha, dudek, moták… Rezervace velkých kopytníků je mimořádně bohatá na vzácné ptáky

Přejít na článek

Magnum vysadí 465 tisíc stromů při příležitosti Mezinárodního dne lesů

Přejít na článek

EU musí zveřejnit strategii “od zemědělce ke spotřebiteli” s cílem snížení spotřeby masa, říkají přední nevládní organizace

Přejít na článek