Asociace společenské odpovědnosti vysadí za každého svého člena jeden strom. Podpoří tak boj se změnou klimatu

21. 10. 2020

Asociace společenské odpovědnosti se rozhodla u příležitosti Dne stromů připojit ke globální iniciativě na výsadbu 1 bilionu stromů. Za každého svého člena, kterých má nyní 366, vysadí jeden strom a bude v tomto závazku pokračovat i do budoucna. Tímto krokem chce aktivně přispět k řešení klimatické krize a současně motivovat ostatní organizace, aby ji následovaly.

Planeta Země zažila v posledních letech intenzivní proces odlesňování, zapříčiněný primárně lidskou činností. V minulosti bylo na naší planetě 6 bilionů stromů, nyní to jsou už jen 3 biliony. O polovinu přirozených stromů jsme tak už přišli, a tím byla i oslabena schopnost planety pohlcovat oxid uhličitý a bojovat s důsledky lidské činnosti.

Asociace společenské odpovědnosti se proto rozhodla prostřednictvím iniciativy Plant-for-the-Planet podpořit globální kampaň Trillion Tree Campaign, jež usiluje o výsadbu 1 bilionu stromů, které mohou mít zásadní dopad na řešení klimatické krize. Bilion stromů do roku 2030 může pohltit 2/3 všech dosavadních emisí CO2, které lidé vytvořili, a odložit tak 2°C nárůst teploty o 15 let.

Asociace za každého svého současného i budoucího člena vysadí jeden strom. Realizace výsadby se ujme reforestrační projekt na Yucatánu v Mexiku, který slouží jako vzorový příklad pro ostatní reforestrační projekty v tropech. Sází tam přes 6 000 stromů denně a dosahují až 94% míry přežití v prvních letech. Stromy tam navíc rostou až 4x rychleji než v Evropě a mohou za svůj život pohltit až 500 kg CO2. Podporou výsadby 366 stromů tak Asociace společenské odpovědnosti přispěje k pohlcení až 183 000 kg CO2.

There Are 3 Billion Trees on Our Planet

Záměrem tohoto kroku není jen přispět, ale především motivovat ostatní organizace platformy k zapojení a aktivnímu přispění k řešení klimatické krize. Podpora výsadby stromů je snadným nástrojem pro organizace, jak kompenzovat svou uhlíkovou stopu a současně přispívat k obnově fauny a flóry. Každá organizace si může v rámci iniciativy Plant-for-the-Planet vybrat z široké škály projektů, které podpoří.

Důvod, proč podporovat právě zahraniční reforestrační projekty v rozvojových zemích, je jednoduchý. V tropických regionech a rozvojových zemích, kde je velká deforestace způsobená jak lidmi, tak i dopady klimatické krize, je největší potenciál na změnu. Rozvojové regiony kvůli nízkému lesnímu pokryvu trpí, sužuje je chudoba a jsou tak závislé na pomoci zvnějšku. Sázení stromů v těchto zemích nakopává udržitelný rozvoj společnosti a přispívá k naplňování všech 17 Cílů udržitelného rozvoje.

Reforestrace například zlepšuje kvalitu vzduchu (SDG 3) a přispívá k obnově biodiverzity (SDG 15), vytváří miliony pracovních míst v lesním odvětví (SDG 1, SDG 2, SDG 8), podporuje inovace (SDG 9) a sdílení know-how (SDG 4, SDG 17) v oblasti lesního managementu. Stromy současně pozitivně ovlivňují koloběh vody (SDG 6), minimalizují nárůst teploty vzduchu a moří (SDG 13, SDG 14) a mohou posloužit jako udržitelný materiál k výrobě dřevěných produktů nebo obydlí (SDG 11, SDG 12). Stromy v tropických regionech navíc rostou podstatně rychleji a absorbují rychle velké množství CO2.

Proto iniciativa Plant-for-the-Planet v rámci kampaně Trillion Tree Campaign usiluje o výsadbu stromů v rozvojových regionech a snaží se umožnit lidem a firmám na ně přispět. Každý může skrz aplikaci Plant-for-the-Planet jednoduše podpořit jakýkoliv reforestační projekt z rozvojové země, který ho zaujme, přičemž 100 % daru jde přímo danému projektu.

Související

DPDgroup dosáhne nulových čistých emisí o 10 let dříve, než ukládá Pařížská dohoda

Přejít na článek