Ban Ki-moon vyzývá CEOs k mobilizaci

20. 4. 2015

Generální tajemník OSN na summitu amerických států v Panamě zdůraznil důležitost role soukromého sektoru v budování udržitelného rozvoje a boji proti změnám klimatu.

Nová rozvojová agenda a boj se změnou klimatu budou vyžadovat prostředky, technologie a výkonnost. Soukromé zdroje a spolupráce budou klíčové.“ uvedl Ban Ki-moon.

Generální tajemník hovořil také o důležitosti UN Global Compact při vytváření prostoru pro dialog mezi byznysem a ostatními aktéry širší společnosti. Dle jeho názoru dosavadní výsledky jasně ukazují, že za prvních 15 let své existence Global Compact značně přispěl ke zlepšení komunikace mezi aktéry a díky zapojení všech zainteresovaných stran do řešení globálních výzev došlo k celkovému rozvoji společnosti.

Stále častěji můžeme pozorovat uvědomění o spojitosti mezi prosperujícím byznysem a zdravou společností,“ sdělil generální tajemník s odkazem na iniciativy společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání, rostoucí minimální mzdy ve světě či ustoupení zájmu investorů od fosilních paliv.

Společenská a environmentální odpovědnost se stává běžnou záležitostí a je stále více standardní součástí strategických řízení firem. To přispívá k pozitivním změnám na trhu. Musíme proto využít tento potenciál a přivést na scénu i firmy, které stále ve svém byznysu upřednostňují zisk před rozvojem,“ upozornil Ban Ki-moon.

Díky podpoře ze strany byznysu při realizaci udržitelných rozvojových cílů můžeme změnit náš svět. Do iniciativy Global Compact je nyní zapojeno již přes 13 000 organizací (z toho 8 000 firem) a její lokální sítě se nacházejí v 86 zemích světa.“

Firmy by měly komunikovat a podporovat udržitelné rozvojové cíle, pomáhat s implementací rozvojové agendy po roce 2015, uvolnit finance pro rozvoj a pomoct mezinárodní komunitě dosáhnout smysluplné univerzální dohody, jak řešit problematiku změny klimatu. „Svět potřebuje, aby investoři i firmy plnily svou roli a naplňovaly současné potřeby obyvatel, ale zároveň aby změnily naše vyhlídky do budoucna,“ sdělil generální tajemník.

Zdroj: UN Global Compact, Panama City, 10. dubna 2015, více zde