Bez fosilních paliv v rámci jedné generace

19. 4. 2018

Minulý měsíc byla zveřejněna Výroční zpráva o udržitelnosti 2017 švédské energetické společnosti Vattenfall na téma „Bez fosilních paliv v rámci jedné generace“.

Zpráva popisuje směr energetické společnosti Vattenfall, která se snaží zaměřit na růst využívání obnovitelných zdrojů a řešení zahrnující udržitelnou energii.

„Společnost Vattenfall nadále prosazuje pro své zákazníky klimaticky chytřejší život s cílem snížit závislost na fosilních palivech. Chceme být hnacím motorem v tomto vývoji. V roce 2017 bylo dosaženo řady důležitých milníků na cestě od uhlí současně s výrazným růstem výroby energie z obnovitelných zdrojů,“ říká prezident a generální ředitel společnosti, Magnus Hall. Vattenfall poprvé od roku 2012 vykazuje pozitivní finanční výsledek s čistým ziskem 9,6 miliardy SEK v roce 2017 a navrhovanou dividendu ve výši 2 miliard SEK.

Pokrok v investičních projektech

Mezi příklady hlavních investičních projektů, které byly v průběhu roku zadány, patří pobřežní větrná farma Sandbank v Německu, která byla dokončena o tři měsíce před plánovaným termínem, a největší pevninská větrná farma společnosti Vattenfall ve Velké Británii, Pen y Cymoedd.

Jako součást akčního plánu pro snížení emisí oxidu uhličitého podnik Vattenfall začal s postupným rušením výroby elektřiny z uhelných elektráren v Berlíně spolu s přeměnou černouhelné elektrárny Klingenberg na zemní plyn. Společnost Vattenfall se také rozhodla investovat 304 milionů EUR do nové kombinované výroby tepla a elektřiny v Marzahnu-Hellerdorfu v Berlíně, jejíž uvedení do provozu je očekáváno roce 2020.

Ke snižování vlivu na životní prostředí společnost Vattenfall v průběhu roku také pokračovala v partnerstvích s velkými švédskými průmyslovými podniky, jejichž cílem bylo dramaticky snížit celkové emise oxidu uhličitého ve Švédsku. To zahrnuje projekty zaměřené na výrobu oceli bez oxidu uhličitého (HYBRIT společně s SSAB a LKAB), snížené emise oxidu uhličitého ve výrobě cementu (Cementa) a snížené emise z rafinérií pro výrobu bionafty (Preem). Pokračovalo rozšířování infrastruktury pro elektrická vozidla, což přispěje ke snížení dopadu změny klimatu z odvětví dopravy. Síť InCharge nyní zahrnuje více než 4 000 nabíjecích míst.


Zdroj: ”Fossil free within one generation” – Vattenfall’s Annual and Sustainability Report 2017 – Vattenfall. One of Europe’s leading energy companies, supplier of electricity and heat – Vattenfall [online]. Volně přeloženo z AJ, dostupné ZDE.

Výroční zprávu o udržitelnosti 2017 společnosti Vattenfall naleznete na tomto odkazu.