Blíží se oslavy Dne Země 2014, zapojí se i Zdravá města

10. 4. 2014

Den Země, nejrozsáhlejší mezinárodní kampaň zaměřená na ochranu životního prostředí, připadá každoročně na 22. duben.

Poprvé se Den Země slavil v roce 1970 ve Spojených státech amerických. V současnosti probíhá kampaň ve 192 zemích za pomoci více než 22 tisíc partnerských organizací, do aktivit se zapojuje více než jedna miliarda lidí z celého světa. V České republice se konají oslavy Dne Země již přes 20 let.

Také letos se ke kampani připojí Zdravá města, obce a regiony, ve kterých se budou konat osvětové akce zaměřené na poznávání a ochranu přírody, ale i ekojarmarky, jarní úklidy nebo zábavné ekovýchovné akce pro děti.

Zdravá města a obce připravují bohatý doprovodný program pro širokou veřejnost. Na akcích si jejich účastníci mohou zakoupit faitradové výrobky, ale také typické regionální produkty. Do aktivit souvisejících s oslavami Dne Země se zapojuje řada odborných partnerů včetně zoologických zahrad a organizovaných ochránců přírody.

Programy oslav Dne Země ve Zdravých městech, obcích a regionech naleznete zde.

Více informací o mezinárodních souvislostech kampaně naleznete zde.

Zdroj: Zdravamesta.cz, 2014, foto Earth Day Network, 2014