Byznys lídři jsou připraveni řešit sociální problémy

28. 1. 2016

Nová studie ukazuje, že firmy mají stále větší odhodlání i prostředky řešit globální problémy.

Byznys lídři se čím dál častěji vidí jako klíčoví globální aktivisté a vyvíjejí tlak na vládu, aby se více zabývala celospolečenskými problémy a riziky. To je hlavní zpráva Reportu globálních příležitostí 2016 (Global Opportunity Report 2016), který exkluzivně vydal UN Global Compact ve spolupráci s dalšími partnery.

Výzkumu, který probíhal na pěti kontinentech, se zúčastnilo na 5 600 představitelů z řad byznysu, vlády a občanské společnosti. Cílem výzkumu bylo transformovat celospolečenské problémy a rizika do nových obchodních příležitostí. Tento rok se studie zaměřila například na ztrátu biodiverzity v oceánech, nezaměstnanost mladých, globální potravinovou krizi či zvyšující se rezistenci vůči lékům. Rizikem číslo jedna byla podle 42 % respondentů nezaměstnanost mladých.

Report ukazuje, že právě soukromý sektor je klíčovým „aktivistou“ v překlopení rizik do nových příležitostí. Je také připraven spojit se s občanskou společností a prosazovat celospolečenskou změnu. Navíc čím dál častěji vyzývá politiky, aby zvýšili své snahy řešit globální rizika a problémy, i třeba jinak, než tomu bylo doposud. “Nemůžeme vyřešit dnešní problémy pomocí včerejších nástrojů,” říká Erik Rasmussen, CEO a zakladatel Globálního institutu Monday Morning.

Lídří soukromého i veřejného sektoru vidí jako největší příležitost tzv. chytré hospodářství, na druhém místě nové možnosti na digitálním trhu práce. Technologie jsou obecně považovány za nejdůležitější nástroj, kterým lze v budoucnu konat dobro. To potvrzuje i CEO DNV GL, Remi Eriksen: “Není to o budoucích technologiích – mluvíme o současných technologiích, které však potřebujeme škálovat. Díky existujícím sensorickým technologiím a monitorovacím zařízením dokážeme pozorovat stav oceánů a jejich ekosystémů a udržitelně je využívat. Při správné implementaci a škále by toto mohlo mít obrovský dopad.”

Všichni lídři vidí velký potenciál v sedmácti Cílech udržitelného rozvoje (známé pod zkratkou SDGs), které byly celosvětově přijaté v minulém roce. “SDGs ukazují jasný směr pro naši budoucnost. Soukromému sektoru mohou otevřít nové trhy a vytvořit prostor pro udržitelné produkty, služby a inovace. Všechny firmy mohou hrát roli, například pomocí udržitelného podnikání nebo hledání příležitostí pro růst a inovaci,” dodává Lise Kingo, výkonná ředitelka United Nations Global Compact.

Zdroj: UN Global Compact, Oslo, 26 January 2016, více zde