Call to Action: dobrým vládnutím proti korupci

7. 7. 2014

Celosvětová výzva k akci proti korupci Call to Action je podnětem pro vlády, aby se zaměřily nejen na propagaci, ale také na aktivní podporu protikorupčních opatření, politik a systému dobrého vládnutí.

V souvislosti s desátým výročím 10. principu UN Global Compact (boj proti korupci), největší platformy společenské odpovědnosti na světě pod záštitou OSN, byla vyhlášena výzva (Call to Action) vládám, aby zvýšily svá úsilí v boji proti korupci a uplatňovaly zásady dobrého vládnutí, které podpoří globální rozvoj.

Korupce je jednou z největších překážek ekonomického a sociálního rozvoje po celém světě. Dobré vládnutí je naopak pro udržitelný rozvoj a odpovědné podnikání klíčové.

„Stejně jako před deseti lety je i dnes známo, že korupce velmi výrazně ohrožuje zdraví ekonomiky, podnikání a řádnou správu věcí veřejných“ uvedl Georg Kell, ředitel UN Global Compact. „I když bylo v oblasti odpovědného podnikání mnohé dosaženo, je evidentní, že korupce je pro nás stále velkou výzvou. K dosažení inkluzivního, udržitelného rozvoje ekonomiky je zapotřebí kulturní integrity, transparentnosti a dobré správy věcí veřejných.“

„Naše země stále figuruje v žebříčcích korupce na velmi vysokém místě. Je pěkné, že se všichni zaštiťují, resp. spíše zaklínají, bojem proti korupci, ale je nezbytné, aby šly řeči stranou a přešlo se k činům. Pět opatření, které výzva obsahuje, potřebujeme jako sůl,“ doplnil slova George Kella ředitel Nadačního fondu proti korupci, Petr Soukenka.

Lucie Mádlová, ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, k tomu ještě dodala: „Nežijeme v ideálním státě a ani hned tak žít nebudeme. Je ale třeba, aby se společenská odpovědnost, a to nejen v oblasti boje proti korupci, stala opravdu společenskou odpovědností a nikoliv jen lákavým marketingovým termínem.“

Tato výzva je podporována mnoha organizacemi a iniciativami včetně UN Global Compact, Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu, protikorupčních organizací a skupiny Světové banky. Společnosti, které Call to Action podepsaly, vysílají signál skoncovat s tímto nekalým fenoménem ve všech formách k vládám a soukromým subjektům po celém světě.

Pět konkrétních opatření výzvy Call to Action:

  • Plná implementace a dodržování principů konvence OSN proti korupci (posílení protikorupčních opatření, práva, donucovacích mechanismů).
  • Závazek ke snižování rizika v oblasti korupčních praktik při zadávání veřejných zakázek a velkých projektů.
  • Transparentnost v průběhu výběrových řízení a zadávání veřejných zakázek, řádné zveřejňování výběrových řízení.
  • Posílení finanční transparentnosti.
  • Podpora aktivit a úsilí v implementaci protikorupčních aktivit a opatření v partnerství soukromého a veřejného sektoru.

Budeme rádi, pokud se k výzvě Call to Action aktivně připojí také významné firmy a organizace v České republice. Více o iniciativě a možnostech vlastní participace naleznete zde.

UN Global Compact je síť více než 12 000 organizací ze 145 zemí, které se rozhodly sjednotit své poslání i každodenní činnosti s deseti obecně přijímanými principy společenské odpovědnosti v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a korupce.