Cena VIA BONA 2015 zahajuje nominace

29. 4. 2015

Nadace VIA dnes otevřela nominace 18. ročníku Ceny VIA BONA, která oceňuje české filantropy. Asociace společenské odpovědnosti je partnerem této ceny.

Jde o prestižní ocenění jednotlivců i firem za jejich dobročinné úsilí v Česku. Nominovat na cenu může kdokoliv – firmy, neziskové organizace, školy i jednotlivci. Patronství nad cenou VIA BONA 2015 přijali Jan a Ericka Sýkorovi, Věra Výtvarová a Václav Dejčmar.

Nominací filantropa ze svého okolí lidé mohou vyjádřit poděkování za poskytnutou podporu a vyzdvihnout důležitou pomoc, která míří k inovativním a inspirativním projektům, říká Martina Vošahlíková, manažerka Programu rozvoje filantropie Nadace VIA. „Stejně tak se jedná o příležitost upozornit na příklady hodné následování a ukázat, že se kolem nás dějí také dobré věci,“ dodává.

Cenu pořádá Nadace VIA pod záštitou Velvyslanectví USA. Nominace budou otevřeny do 12. června 2015, vyhlášení vítězů proběhne během slavnostního ceremoniálu 6. října v Praze.

Nominovat lze v následujících kategoriích:

  • Cena pro individuálního dárce je určena osobnosti či mecenáši, který nezištně ze soukromých zdrojů podporuje dobročinnou činnost neziskové organizace nebo významně přispěl na konkrétní počin v kulturní, sociální, vzdělávací či ekologické oblasti, nebo v oblasti místního rozvoje.
  • Cena pro mladého filantropa je určena pro děti a mládež ve věku do 26ti let. Oceněni mohou být jednotlivci, skupiny, celé třídy základních, středních a vysokých škol, členové volnočasových sdružení a klubů a další, kteří přispívají k uskutečňování dobročinných projektů.
  • Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku je udělována člověku, který se s výrazným osobním nasazením angažuje ve prospěch dobročinných projektů nebo konkrétní neziskové organizace.
  • Cena pro malou a střední firmu je určena dárci, který strategicky a kvalifikovaně podporuje obecně prospěšnou činnost a který může být dobrým příkladem přístupu k dárcovství.
  • Cena pro velkou firmu je podobně jako u kategorie malých a středních firem určena dárcům, kteří strategicky a kvalifikovaně podporují obecně prospěšnou činnost.
  • Cena za otevírání nových cest upozorňuje na dárce, kterým se podařilo pro možnosti podpory otevřít nové téma, nebo nalezl nový přístup a neotřelý způsob řešení tradičních témat. Cena je určena individuálním dárcům i firmám.

Letošní ročník představí dvě novinky. Cena za Dar ze závěti si klade za cíl uvést toto zajímavé téma do širšího povědomí. V rámci nové kategorie budou oceněny dary ze závěti ať již in memoriam nebo v rámci příslibu, které mají potenciál či již dokázaly způsobit významné změny ve svém okolí.

Poprvé v tomto roce bude navíc možné účastnit se hlasování v rámci Hlasování veřejnosti, které bude probíhat od začátku září 2015 na webových stránkách ceny ww.cenaviabona.cz.