CENTRUM HÁJEK ve Šťáhlavicích u Plzně už sedmým rokem pomáhá handicapovaným dětem

5. 8. 2019

Na samém počátku vzniku centra byla osobní zkušenost zakladatelů organizace v podobě narození těžce handicapovaného syna a následná touha vytvořit takové zařízení, které dětem s postižením poskytne lásku a profesionální péči.

Po sedmi letech úsilí patří CENTRUM HÁJEK mezi zařízení, které si pro své děti kvůli příkladné péči vybírají rodiče z celého Plzeňského kraje. A kvůli specializovanému rehabilitačnímu centru neváhají rodiče handicapovaných dětí přijet třeba i z druhého konce republiky. Takový rozsah služeb je totiž v celém Plzeňském kraji, a i v rámci České republiky, mimořádný.

Jedinečnost zařízení CENTRUM HÁJEK spočívá v kombinaci registrovaných sociálních služeb a specializovaného rehabilitačního centra TheraSuit. Dětem jsou tak poskytnuty během pobytu v zařízení komplexní sociální a zdravotní služby – tak říkajíc pod jednou střechou. To vede k významnému usnadnění i tak náročné denní domácí péče a úspoře času celé rodiny.

Hlavní a žádanou sociální službou je služba Denní stacionář – obdoba školky pro zdravé děti nabízí celodenní péči o handicapované děti ve věku od 1 roku do 15 let s využitím např. ergoterapie, speciální pedagogiky, ale i fyzioterapie, vodoléčby, masáží a mnoha dalších terapií. K dalším sociálním službám patří Sociální rehabilitace, Odlehčovací služba a Sociálně aktivizační služba. CENTRUM HÁJEK nabízí i vlastní svozovou službu, v rámci které je možné klienta převzít přímo v místě bydliště.

Zvláštní kapitolou ve službách CENTRUM HÁJEK je centrum neurorehabilitace TheraSuit. Typickými klienty jsou děti s postižením pohybového aparátu na základě těžkého poškození mozku – např. DMO (dětská mozková obrna).

CENTRUM HÁJEK je jako nezisková organizace z velké části podpořena státními dotacemi na provozní náklady. Investiční rozvoj centra, nákup potřebných pomůcek ale i další provozní náklady, které nepokrývá státní podpora, musí organizace zajistit z jiných zdrojů. Bez podpory nadačních fondů, firem, soukromých osob a mnoha přátel by nebylo možné udržet vysokou kvalitu poskytovaných služeb.

„Osobní výtah pro naše děti, to je aktuální cíl, ke kterému v letošním roce míříme a bez kterého se v našem centru nedokážeme obejít,“ říká Lenka Šiková, ředitelka CENTRUM HÁJEK. V současné chvíli chybí ke splnění tohoto cíle více než 200.000 Kč. „Budeme rádi za každou pomoc, která nám umožní dojít k tomuto velkému cíli. Všichni ti, kteří se již do tohoto projektu zapojili, najdete na našich webových stránkách www.centrumhajek.eu v sekci „Pomáhejte s námi,“ dodává Lenka Šiková.

Otázka na závěr zní: Chcete udělat něco, co má smysl a spojit sebe nebo svoji firmu s tímto naším mimořádným projektem?


Zdroj: CENTRUM HÁJEK

Foto: CENTRUM HÁJEK | Domů | Proudly. Proudly – Život na plný úvazek [online]. Copyright © Proudly, 2019 [cit. 05.08.2019]. Dostupné ZDE.