Ceny SDGs: Prestižní ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN poprvé v ČR

23. 3. 2017

Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs) mění svět k lepšímu. Svými aktivitami v oblasti udržitelnosti přispívají všichni – vlády, firmy, neziskové organizace i jednotlivci. A ti nejlepší z nich si bezesporu zaslouží ocenění.

První nezávislé ocenění za udržitelnost a společenskou odpovědnost v Česku společně iniciují Úřad vlády ČR, Asociace společenské odpovědnosti, UN Global Compact v ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká rozvojová agentura a Informační centrum OSN v Praze.

„Nejen ve světě, ale i v České republice lze najít skvělé konkrétní aktivity a strategie, které podnikají firmy a další organizace v rámci udržitelnosti a přispívají tak k plnění SDGs,“ uvádí Anna Kárníková, ředitelka Odboru pro udržitelný rozvoj, Úřadu vlády. Cílem Cen SDGs je rozšířit povědomí o Cílech udržitelného rozvoje a motivovat firmy, neziskové organizace, veřejnou správu i širokou veřejnost k jejich začlenění do každodenních životů. Ocenit úsilí českých firem i organizací, které začleňují udržitelnost do své strategie a pomáhají tak České republice a světu k udržitelnější budoucnosti a naplňování Agendy 2030.

Ceny SDGs budou rozdány v pěti kategoriích: Soukromý sektor, Veřejná sféra, Cena odborné poroty, Reporting podle SDGs a Cena České rozvojové agentury. Ta bude udělena za významný přínos k naplňování cíle SDG 17 – globální partnerství pro udržitelný rozvoj.

Důležité je, aby si všichni uvědomili, že naplňování Cílů udržitelného rozvoje není jen věcí vlád či velkých firem. Zapojit se může, a měl by, každý z nás, protože každý může přispět k tomu, aby náš svět byl lepší,“ uvádí Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, která u příležitosti Cen SDGs představila klip Česko mění svět (ke shlédnutí zde). Jeho smyslem je přiblížit globální cíle české veřejnosti a vyzvat k udržitelné budoucnosti každého z nás. V klipu vystupuje s vlastním poselstvím na 25 osobností českého kulturního a veřejného života (např. Petra Němcová, Lenka Bradáčová, Rytmus, Lukáš Hejlík, Jiří Mádl, Jan Saudek, Bára Nesvadbová a další).

Nominovat projekt, produkt nebo službu napomáhající naplňovat jeden nebo více Cílů udržitelného rozvoje do Cen SDGs je možné do 16. 4. 2017 na www.globalnicile.cz. Od 24. 4. 2017 postoupí vybrané projekty do veřejného hlasování. Ceny vítězům budou slavnostně předány 27. 5. 2015 za osobní účasti Jeffreyho D. Sachse, světově známého profesora ekonomie, experta na udržitelný rozvoj, odborného poradce OSN a autora několika bestsellerů. Akce se zúčastní také významní představitelé byznysu, vlády i občanské společnosti.

O SDGs

Sedmnáct Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs) bylo přijato 25. září 2015 na summitu OSN v rámci tzv. Agendy 2030 „Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj“. Představují program rozvoje na následujících 15 let (2015 – 2030) vedoucí k vymýcení extrémní chudoby, boji s nerovností a nespravedlností a k ochraně naší planety. Zaměřují se na nejdůležitější ekonomické, společenské a environmentální výzvy naší doby a jasně definují svět, ve kterém chceme žít. SDGs jsou obecně platné pro všechny, nikoho nevyjímaje. Na jejich formulaci se podílely všechny členské státy OSN, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů.