ČEPS podpořila výrobu celoobličejových masek pro lékaře

25. 5. 2020

Společnost ČEPS poskytla finanční dar na projekt „Pořiďme lékařům ochranné masky“, který realizuje České vysoké učení technické (ČVUT) ve spolupráci s pracovní skupinou covid19cz. Provozovatel přenosové soustavy tak prostřednictvím svého dárcovského programu podpořil zdravotníky a záchranáře v první linii v boji s nákazou COVID-19.

Společnost ČEPS je dlouhodobě aktivní na poli společenské odpovědnosti. V rámci svého dárcovského programu každoročně podpoří stovky projektů zaměřených na pomoc lidem v tíživé životní situaci. Podporu ve výši 2 000 000 Kč nyní provozovatel přenosové soustavy ČR poskytl projektu „Pořiďme lékařům ochranné masky“, v jehož rámci jsou zajišťovány finanční prostředky na výrobu ochranných celoobličejových masek Covmask.

„Dárcovský program je hlavní platformou společenské odpovědnosti ČEPS. Jeho základními pilíři jsou kromě charitativní a humanitární pomoci také rozvoj technického školství, podpora sportu dětí, mládeže a handicapovaných, rozvoj regionální kultury a ochrana životního prostředí. Vnímáme problémy, které situace spojená s pandemií přináší, a chceme aktivně přispět k jejich řešení. S ČVUT navíc dlouhodobě spolupracujeme v rámci naší podpory technického školství a inovací,“ řekl Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS, a. s.

„Jsem rád, že se nám podařilo ve spolupráci s nadšenci a s dobrovolníky a za finančního přispění ČEPS vyrobit více než 20 000 masek pro první linii, a přispět tak k tomu, že naši lékaři a záchranáři byli během své práce dobře ochráněni,“ uvedl rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

Produkt Covmask vyvinulo ČVUT ve spolupráci s pracovní skupinou covid19cz modifikací sportovních masek pro šnorchlování. Součástí masky je certifikovaný filtr P3R umožňující filtraci 99,999 % a vyšší – oproti respirátorům FFP3 má tedy výrazně vyšší účinnost, navíc ho lze sterilizovat a opakovaně používat. Masky se ve spolupráci s dobrovolníky montují na půdě ČVUT v Praze v přízemí Rektorátu a dosud jich bylo zdravotníkům zdarma dodáno již více než 20 tisíc.

Společnost ČEPS také poskytla finanční prostředky několika nemocnicím, a to Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnici v Motole, Nemocnici Na Homolce, Nemocnici Na Bulovce, Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Thomayerově nemocnici a Nemocnici Na Františku. Finanční dary v celkové výši 3 600 000 Kč použijí tato zdravotnická zařízení v souvislosti s pandemií COVID-19, mimo jiné na nákup ochranných pomůcek pro zdravotníky (tj. respirátorů, roušek a ochranných plášťů), dezinfekce či diagnostických testů.


Zdroje:

ČEPS podpořila výrobu celoobličejových masek pro lékaře, Tisková zpráva ČEPS, 21. 5. 2020.

ČVUT pomáhá zdravotníkům z NEMJH. Nemocnice Jindřichův Hradec [online]. Copyright © 2018 Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. [cit. 25.05.2020].

 

 

Související

Češi se bojí koronaviru nejméně od začátku pandemie, ukázal průzkum

Přejít na článek

Češi dodržují opatření proti koronaviru výrazně méně než na jaře

Přejít na článek