Češi nevědí, co je ESG. Nový rating jim ukáže, které firmy jsou zodpovědné

25. 5. 2022

Jen mizivý zlomek Čechů ví, co znamená zkratka ESG. O zkratce slov Environment, Social a Governance, tedy hodnot, které jsou zásadní pro udržitelný rozvoj firem, organizací a celé společnosti, slyšela zhruba pětina české populace. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti. Mezi firmami je povědomí o ESG o něco lepší, i u nich je ale prostor pro zlepšení.

Pojem ESG znají tři čtvrtiny firem, jako důležité téma ESG označila necelá polovina firem. A pouze čtvrtina z nich má konkrétní plány, jak dosáhnout třeba uhlíkové neutrality. Povědomí o významu a důležitosti ESG u veřejnosti i u firem má zlepšit nově vznikající ESG Rating. Ten vůbec poprvé komplexně zhodnotí, které tuzemské firmy o svém dopadu na životní prostředí skutečně přemýšlí a společenské hodnoty sledují poctivě a transparentně. Pro Asociaci společenské odpovědnosti žebříček připravuje celosvětově uznávaný byznysový vysokoškolský program CEMS z Vysoké školy ekonomické v Praze.

„Naším společným cílem je usnadnit organizacím implementaci jednotlivých kritérií ESG do svých strategií. Edukovat českou společnost o všech oblastech, kterých se nefinanční reportování dotýká, a zároveň ji seznámit s příklady dobré praxe firem, které se udržitelnosti aktivně věnují,” vysvětluje Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Přihlašování do žebříčku potrvá do konce června. ESG Rating je letos novou strategickou kategorií Cen SDGs, prestižního ocenění v udržitelnosti, které Asociace společenské odpovědnosti letos pořádá již pošesté. „Firmy, které se v ESG Ratingu umístí vysoko, v listopadu exkluzivně zveřejníme v ESG žebříčku v časopise Forbes,” dodává Mádlová.

Dle výzkumu tři čtvrtiny populace deklarují, že při nákupu produktů či služeb zohledňují, jak společnost nakládá s odpadem, jak se stará o zdraví a blahobyt svých zaměstnanců a jak bojuje s korupcí. Nejméně často dávají lidé váhu při rozhodování o koupi produktů či služeb diverzitě na pracovišti, inkluzi a podpoře lokálních komunit. Přesto tato témata hodnotí jako důležitá více jak polovina populace. Dle české veřejnosti by se české firmy měly nejvíce zaměřit na respektování svých zaměstnanců, což uvádí třetina české populace. Stejné množství lidí uvádí, že by se firmy měly zaměřit na všechny pilíře stejně (Environment, Social, Government).

Koho se ESG reporty týkají?

Informovat o aktivitách souvisejících s udržitelností a společenskou odpovědností musejí veřejně obchodované firmy nad 500 zaměstnanců na základě direktivy NFRD z roku 2014. Připravená je ale nová evropská směrnice Corporate Social Responsibility Directive (CSRD), která nařídí nefinanční výsledky reportovat všem veřejně obchodovatelným firmám a všem ostatním firmám, které mají nad 250 zaměstnanců a obrat nejméně 40 milionů EUR nebo aktiva více jak 20 milionů EUR, a to i těm, které nejsou veřejně obchodovatelné. Nová směrnice počítá i se zavedením reportování pro malé a střední podniky v delším časovém horizontu. Vedle toho nová směrnice zavede přísnější pravidla pro audit nefinančních informací.

Kdy bude zavedena povinnost vydat první zprávu podle této direktivy je zatím v jednání. Podle původního návrhu by se mělo jednat o rok 2024 za výsledky dosažené v roce 2023, v současné chvíli však probíhají na úrovni evropských orgánů diskuse, které zvažují odklad.

„I když se na první pohled může zdát, že i oddálený termín poskytuje dostatek času, zodpovědnější firmy se snaží s dostatečným předstihem připravit. Nastavení věrohodných a dosažitelných ESG strategií a cílů, sběr relevantních dat, nastavení procesů, ESG reportování, či vyhodnocení požadavků EU taxonomie totiž není otázkou několika týdnů nebo měsíců,” dodává Alice Machová, vedoucí partnerka udržitelného rozvoje EY Česká republika.

„Už teď nefinanční reporty zhotovují hlavně firmy s přesahem na západní trhy, protože ESG hodnoty tamní zákazníci i investoři vyžadují. V námi sestavovaném ESG Ratingu se proto poměří jak firmy, pro které už je nefinanční reporting povinný, tak ty, pro které teprve povinný bude,” vysvětluje Ladislav Tyll, akademický vedoucí programu CEMS, který pro Asociaci společenské odpovědnosti první český ESG Rating připravuje podle nezávislé metodologie.

Hlavním kritériem je poctivost a transparentnost

„Cílem žebříčku ani direktiv není chválit organizace, které hlásají, že jsou absolutně zelené a společensky odpovědné, ale ocenit zejména ty firmy, které o svých dopadech na životní prostředí a společenské hodnoty komunikují poctivě a transparentně,” říká Tyll.

Lucie Mádlová z Asociace společenské odpovědnosti dodává, že chystaný rating má firmy napříč velikostmi pozitivně motivovat ke zveřejňování nefinančních dat podle ESG kritérií. „Chceme ukázat, že sbírat nefinanční data se firmě v dlouhodobém horizontu ekonomicky jasně vyplatí, neboť mohou sloužit k zefektivnění fungování firmy jako takové,” uzavírá Mádlová.

Více informací najdete na webu www.cenysdgs.cz. Přihlašování do kategorie ESG rating potrvá do konce června.


Zdroj: Češi nevědí, co je ESG. Nový rating jim ukáže, které firmy jsou zodpovědné. Asociace společenské odpovědnosti. Tisková zpráva, 25. 5. 2022.

Související