Češi příliš nevěří zvládnutí situace s pandemií do konce roku

9. 4. 2021

Koronaviru se aktuálně obává 7 z 10 Čechů. Necelá polovina populace věří, že na konci letošního roku bude situace ohledně koronaviru lepší než nyní, naději vidí zejména v očkování. Podle 17 % populace bude situace horší než nyní. V návrat do normálu ani plné zotavení ekonomiky během letošního roku Češi nevěří. Při porovnání s obyvateli ostatních zemí patří Češi mezi méně optimistické národy. Vybraná zjištění vyplývají z výzkumu agentury Ipsos realizovaného pro konferenci Univerzity Karlovy „Rok s covid-19. A jak dál?“. Výzkum probíhal v únoru a březnu 2021.

Zlepšení situace do konce roku očekává necelá polovina Čechů

Je to již více než rok, kdy se celý svět potýká s pandemií koronaviru. Od začátku pandemie v březnu 2020 agentura Ipsos monitoruje názory a postoje veřejnosti ohledně koronaviru. Pocit osobního ohrožení koronavirem byl největší na začátku pandemie v druhé polovině března 2020 (81 %), během léta klesal (květen / červen 55 %), na podzim opět rostl (71 % v říjnu 2020). Aktuálně se koronaviru obává 70 % populace.

Na začátku pandemie byli lidé optimističtí a věřili, že se s koronavirem vypořádáme v řádu několika týdnů. V březnu 2020 pouze čtvrtina lidí uváděla, že dostat virus pod kontrolu bude trvat déle než půl roku, nyní jsou o tom přesvědčeny skoro tři čtvrtiny populace.

Aktuálně pouze polovina Čechů (49 %) věří, že na konci roku 2021 bude situace ohledně koronaviru lepší než nyní. Naději vzbuzuje zejména očkování. Podle čtvrtiny Čechů (29 %) bude koncem letošního roku situace stejná, 17 % si myslí, že bude situace horší.

„Češi se sice maximálně snaží se stávající situací sžít, mnozí mají ale dojem „začarovaného kruhu“, protože nevidí zlepšení situace. Nezbývá než doufat, že se mýlí,“ dodává k výsledkům Jakub Malý, ředitel agentury Ipsos.

„Výsledky výzkumu Ipsos ukazují, jak velkou naději do boje s koronavirem přináší vakcína. Pevně věřím, že se podaří očkování maximálně zintenzivnit tak, abychom kritickou situaci v blízké době překonali a náš život se začal vracet k normálu,“ uvedl k výzkumu Ipsos rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.

V návrat do normálu ani ekonomickou obnovu letos Češi nevěří

Ve srovnání s ostatními zeměmi světa jsou Češi méně optimističtí, co se týče návratu země do stavu jako před krizí ještě během letošního roku. V ČR to očekává 33 % obyvatel, ve světě v průměru 41 % obyvatel (a například v Německu je to 43 % obyvatel, v Číně celých 90 %).

Méně optimističtí jsou Češi také v otázce ekonomického zotavení země. O tom, že se ekonomika během letošního roku plně zotaví z koronakrize, je přesvědčeno pouze 21 % Čechů, ve světě je to průměrně 32 % lidí.

Globálně 3 z 10 lidí věří, že se svět změní díky koronavirové krizi k lepšímu a také že k sobě budou lidé tolerantnější. Tomu však Češi příliš nevěří.


Informace o výzkumu:

Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku internetové populace ČR starší 18 let. Výzkum probíhal 12.2. až 17.2. 2021, vybrané otázky byly dotazovány také v březnu 2021 (12.3. až 15.3. 2021). Celkem se výzkumu zúčastnilo vždy minimálně 1000 respondentů. Výzkum byl realizován pomocí Ipsos online panelu Populace.cz. Globální výzkum realizoval Ipsos ve 31 zemích napříč světem na přelomu října a listopadu 2020, dotázáno bylo celkem cca 15 700 respondentů.