Česká ADRA pomáhá lidem v nouzi už 30 let

25. 5. 2022

Česká pobočka humanitární a rozvojové organizace ADRA slaví 30 let své činnosti. Od založení až do dnešního dne ADRA zasahovala při přírodních katastrofách i ve válečných konfliktech celkem v 66 zemích a zprostředkovala pomoc v objemu 2 miliard korun.

ADRA vybudovala největší síť dobrovolnických center v Česku a ročně vysílá kolem 3000 dobrovolníků a dobrovolnic ročně, což je 15 % všech akreditovaných dobrovolníků v zemi. ADRA patří k největším koordinátorům pomoci při mimořádných událostech, jako jsou povodně či v loňském roce tornádo. Historii i současnost organizace připomíná putovní výstava, která je až do 30. 5. k vidění na pražské Brumlovce a bude vystavena v dalších 11 městech. Výročí založení oslavila organizace tento čtvrtek 12. 5. 2022 na slavnostní akci v Praze.

„Za třicet let jsme ušli dlouhou cestu a rozrostli se z malé party nadšenců v profesionální organizaci, která je důvěryhodným partnerem pro poskytování humanitární i rozvojové pomoci. Vážíme si toho, že díky podpoře našich individuálních dárců a dárkyň i firemních partnerů můžeme pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují. Všem lidem, kteří nás na naší cestě podporovali, velice děkujeme,“ říká ředitel organizace ADRA Radomír Špinka.

ADRA je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA působící ve více než 100 zemích světa. Díky těmto místním pobočkám a také díky existenci tzv. „pohotovostního fondu“ může organizace v případě katastrof reagovat takřka okamžitě. Jednou z největších byla vlna tsunami v jihovýchodní Asii v roce 2004. Ve sbírce na pomoc obětem se vybralo 120 milionů korun, z toho téměř 50 milionů jen prostřednictvím tehdejší novinky, dárcovské SMS. Z hlediska vybraných finančních prostředků se jednalo se o historicky nejúspěšnější sbírku organizace, následuje ji aktuální sbírka na pomoc lidem zasaženým válkou na Ukrajině (k dnešnímu dni se vybralo 85,5 milionů korun) a loňská sbírka na pomoc po tornádu na jižní Moravě (více než 70 milionů korun). Jen v loňském roce činil objem realizovaných projektů 181 551 000 Kč.

„Kromě poskytování okamžité humanitární pomoci se zaměřujeme na dlouhodobou, tzv. rozvojovou pomoc v afrických či asijských zemích. Pomáháme lidem, aby se dokázali postavit na vlastní nohy a sami se uživit, například v oblasti zemědělství či stavebnictví, podporujeme vzdělávání dětí i dospělých a zlepšujeme přístup ke zdravotní péči“, vysvětluje principy fungování organizace ředitel Špinka.

ADRA se dále dlouhodobě věnuje podpoře dobrovolnictví v České republice. Prostřednictvím dnes již 15 dobrovolnických center koordinuje každoročně kolem 3000 dobrovolníků a dobrovolnic, kteří pomáhají seniorům a seniorkám, dětem i lidem se zdravotním postižením v 69 městech všude po České republice. Organizace provozuje také charitativní ADRA obchody, kam lidé mohou darovat použité oblečení, hračky či potřeby do domácnosti, výtěžek z prodeje pak směřuje na podporu dobrovolnictví. V loňském roce počet obchodů vzrostl na 26. Šíři záběru organizace doplňuje ještě globální a rozvojové vzdělávání, které přibližuje globální problémy dnešního světa mladé generaci na školách i široké veřejnosti.

Historii i oblasti působení organizace ADRA představuje prostřednictvím fotografií známých i méně známých fotografů také putovní výstava, která je až do 30. 5. 2022 k vidění na pražské Brumlovce a bude vystavena v 11 dalších městech. Součástí jsou také příběhy a citace příjemců pomoci, některé z nich uvádíme níže. Více o aktivitách a akcích ke 30. výročí najdete na www.30let.adra.cz.


Zdroj: Tisková zpráva, ADRA.