Česká rozvojová agentura otevírá firmám možnost získat dotaci na rozvojové projekty

26. 10. 2020

Česká rozvojová agentura vyhlásila dne 16.10. 2020 výzvy pro předkládání žádostí o dotaci na přípravu a realizaci projektů v rámci „Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (program B2B)“ pro rok 2021.

Výzva je vyhlášena na základě ustanovení zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí. Program B2B se zaměřuje na všechny rozvojové země dle klasifikace OECD, pro které je zpracována Mapa globálních oborových příležitostí MZV ČR. Česká rozvojová agentura vyhlašuje dvě výzvy pro předkládání žádostí o dotaci, jednu pro projekty nové a dvouleté pokračující a druhou pro tříleté pokračující projekty.

Výzva je cílena na firmy s podnikatelskými záměry, které pomohou řešit rozvojové problémy v cílových zemích a které zároveň mají zájem prozkoumat nové trhy, zajistit potenciální partnery pro spolupráci nebo přímo v dané zemi investovat a založit zde joint venture nebo pobočku. Program tak nabízí širokou škálu možností k získání partnerů a referencí v zajímavých teritoriích, přičemž dotace pomůže minimalizovat riziko spojené se vstupem na nové trhy.

Firmy mohou získat dotaci v režimu de minimis až 50% celkových nákladů (nejvýše však 500 tis. Kč) na přípravu studií proveditelnosti a podnikatelských plánů nebo až 40% celkových nákladů (nejvýše však 2 mil. Kč) na samotnou realizaci projektu.

Cílem Programu B2B, který spravuje Česká rozvojová agentura, je zapojení soukromého sektoru do naplňování cílů zahraniční rozvojové spolupráce ČR, podpora soukromého sektoru v rozvojových zemích a zároveň plnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Projekty tak musí demonstrovat rozvojový dopad pro daný region nebo cílovou skupinu (např. rozvoj podnikatelského prostředí, zapojení místních dodavatelů do hodnotových řetězců, posílení konkurenceschopnosti, přenos technologií a know-how, tvorbu nových a kvalifikovaných pracovních míst, environmentálně přijatelné technologie nebo zavádění výrobních a pracovních standardů).

Žádosti je možno předkládat do 4.12.2020, do 15:00, dle instrukcí ve výzvě.

Více infomací o Programu B2B, znění aktuální dotační výzvy stejně tak jako formuláře žádostí a příklady úspěšných projektů naleznete na webových stránkách České rozvojové agentury.

V souvislosti s výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci „Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (program B2B)“ pro rok 2021 připravila Česká rozvojová agentura sérii webinářů pro potenciální žadatele. Během webináře se firmy seznámí se strategií a s pravidly programu. Účastní budou podrobně provedeni postupem vyplňování žádosti o dotaci a budou mít možnost poslechnout si o zkušenostech již podpořených realizátorů. Během webináře bude prostor pro dotazy z publika a příležitost domluvit si individuální konzultace s manažerem a specialistou programu B2B. Webinář bude uskutečněn online prostřednictvím služby Zoom. Stačí se tak zaregistrovat a ve vámi vybraný čas se skrze přidělený odkaz připojit na webinář.

Registraci na webinář najdete zde.

Související

Giving Tuesday 2020: Zapojte se a registrujte své aktivity již nyní!

Přejít na článek