Česká spořitelna 200. členem Asociace společenské odpovědnosti

28. 9. 2017

Jubilejním 200. členem Asociace společenské odpovědnosti se v průběhu září stala Česká spořitelna, největší banka v České republice.

„Koncept společenské odpovědnosti nabývá v Česku na významu. S tím zároveň sílí členská základna Asociace společenské odpovědnosti. Ta po čtyřech letech od svého založení přivítala již dvě stovky členů, kteří podporují myšlenku udržitelnosti a společně tak rozvíjejí toto téma v Česku,“ dodala Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Česká spořitelna aktivně přispívá k prosperitě České republiky. CSR pro Českou spořitelnu neznamená pouhé darování věcí nebo peněz potřebným. Chápou to jako zodpovědné chování v komunitě, ať už se jí myslí jedna ves, region, země nebo celý svět. Jde o komplexní přístup k odpovědnému podnikání.

„Věříme dobrým věcem, od pradávna realizujeme nebo podporujeme řadu projektů, které umožňují zlepšovat život v naší zemi. Jako banka pomáháme lidem hospodařit tak, aby mohli stát na vlastních nohou, ale ve spoustě dalších iniciativ se rádi spojíme s těmi, kdo umí posunout rozvoj české společnosti ještě dále. I proto jsme součástí Asociace společenské odpovědnosti, společně můžeme dokázat více,“ říká Andrea Studihradová z České spořitelny.

Asociace společenské odpovědnosti funguje v Česku od roku 2013. Mezi členy Asociace patří například IKEA, Coca-Cola, Úřad vlády ČR, Unilever, Zachraň jídlo, Nový Prostor, Domov Sue Ryder, nebo Česká zemědělská univerzita v Praze.

O České spořitelně

Jsme banka s nejdelší tradicí na českém trhu. Vždy nám šlo o to naučit lidi hospodařit a zajistit jim přístup k prosperitě. Své služby tak poskytujeme jednotlivcům, malým a středním podnikům, městům a obcím. Financujeme však i velké korporace a poskytujeme služby v oblasti finančních trhů. Mnohé z našich produktů a služeb jsou jedničkami na českém trhu. Od roku 2000 jsme součástí silné středoevropské Skupiny Erste. Posilujeme finanční gramotnost a jsme partnerem několika VŠ. Od samých začátků podporujeme rozvoj svého okolí a místních komunit. Usilujeme o zkvalitnění školství, podporujeme seniory, lidi s mentálním postižením a věnujeme se prevenci drogových závislostí. Svůj přístup a své služby přizpůsobujeme lidem s různým druhem handicapu. Více informací naleznete na webových stránkách www.csas.cz.

Všechny členy Asociace společenské odpovědnosti naleznete v sekci „Naši členové“ na webových stránkách ZDE.