České firmy nerozumějí ekonomickým benefitům cirkulární ekonomiky. To se brzy změní

26. 10. 2022

Benefitům cirkulární ekonomiky u nás firmy zatím rozumějí jen z části. Spousta firem si pod pojmem cirkulární ekonomika představuje pouze zlepšení jejich odpadového hospodářství. Někteří manažeři už chápou i environmentální přínosy cirkulární ekonomiky, zpravidla však vůbec neuvažují o jejích ekonomických výhodách. A to se brzy změní. České firmy musí co nejdříve pochopit, že pojem ekonomika je v tomto slovním spojení stejně důležitý jako pojem jako cirkulární. Správně nastavené prvky cirkulární ekonomiky přinášejí firmám jasné ekonomické benefity, o nichž je tento článek.

Zastaralý náhled – cirkulární ekonomika je odpadové hospodářství

V prostředí českého byznysu se téma cirkulární ekonomiky dlouhodobě spojuje s recyklací a odpady. Tento způsob nahlížení, kdy se cirkulární ekonomika považuje za pouhé rozšíření odpadového hospodářství, je v praxi již dávno překonaný. Mimo jiné tento zastaralý náhled vůbec nevyužívá potenciál cirkulární ekonomiky přinášet ekonomické benefity v každém kroku životního cyklu výrobku – od jeho designu, přes výrobu až po koncového spotřebitele.

Přinášíme nový pohled – cirkulární ekonomika musí dávat v první řádě ekonomický smysl

Tento pohled je potvrzen aktuálním směrováním legislativy a praxí pokrokových firem. Ukazuje se, že správně nastavené prvky cirkulární ekonomiky přinášejí zejména ekonomické benefity, spojené s benefity environmentálními.

Základní ekonomické výhody cirkulárních byznys modelů

Mezi základní ekonomické výhody, které firmám nově přináší zavádění cirkulárních produktů a strategií, budou patřit:

 • nižší úroková sazba a celkově lepší přístup k financování firemních investic,
 • vyšší zájem zákazníků a investorů o firmu,
 • efektivnější risk management díky vyšší materiálové soběstačnosti,
 • lepší ESG rating, jelikož cirkulární ekonomika je součástí reportovacího standardu od EFRAG,
 • vyšší úspory v oblasti energetiky, odpadového hospodářství, provozu, logistiky a využití materiálů,
 • lepší přístup k dotačnímu financování.

Mezi základní ekologické výhody zavádění cirkulárních produktů a strategií patří:

 • snižování uhlíkové stopy zejména ve Scope 3,
 • snižování odpadů v celém hodnotovém řetězci,
 • nižší extrakce nerostných surovin a šetření přírodních zdrojů.

Je důležité, aby management firem chápal, že dokonce i tyto primárně ekologické benefity se v konečném důsledku promítnou také do ekonomických výhod, které jsme popsali výše. Například banky by měly v důsledku ESG regulací pro investory a tzv. Taxonomie EU nově preferovat spolupráci s firmami, které aktivně snižují své dopady na životní prostředí.

Cirkulární ekonomika ve firmě je dnes konkurenční výhodou, zítra nutností

Příklady implementace prvků cirkulární ekonomiky se liší. V každém odvětví byznysu funguje něco jiného. Všechny firmy, které v této době úspěšně zavedly cirkulární strategie, mají jednu věc společnou – získaly jasnou konkurenční výhodu oproti firmám, které ekonomickému rozměru cirkulární ekonomiky ještě neporozuměly. Moderní cirkulární strategie jsou u nás ještě pořád záležitostí průkopnických firem. Brzy se však přesunou do mainstreamu. A kde hledat radu a podporu?

 • Národní plán obnovy (NPO), kde se výše dotace pohybuje od 1 do 20 mil. Kč a podíl celkové podpory činí 40 %.
 • OP TAK s podprogramem Inovace, Nízkouhlíkové technologie a Podpora přechodu k oběhovému hospodářství.
 • TAČR, v rámci podprogramu TREND – Nováčci.
 • Technologická inkubace od státní agentury Czechinvest.
 • Středočeské inovační centrum či soukromé poradenské společnosti nabízí placené konzultace s odborníky právě v oblasti cirkulární ekonomiky.

Dnes je tedy ideální čas začít přemýšlet o možnostech změny ve vašem podnikání a tedy získání potřebné konkurenční výhody pomocí cirkulární ekonomiky. Pro zjištění největších potenciálů přechodu na cirkulární ekonomiku můžete využít nehloubkový sken Quick Check.


Zdroj: České firmy nerozumějí ekonomickým benefitům cirkulární ekonomiky. To se brzy změní. Článek na blogu. CIRA Advisory. 30. 9. 2022.

Související

Mladí sociální inovátoři získali ocenění a vyráží se svými produkty na trh

Přejít na článek