České firmy nerozumějí ekonomickým benefitům cirkulární ekonomiky. To se brzy změní

26. 10. 2022

Benefitům cirkulární ekonomiky u nás firmy zatím rozumějí jen z části. Spousta firem si pod pojmem cirkulární ekonomika představuje pouze zlepšení jejich odpadového hospodářství. Někteří manažeři už chápou i environmentální přínosy cirkulární ekonomiky, zpravidla však vůbec neuvažují o jejích ekonomických výhodách. A to se brzy změní. České firmy musí co nejdříve pochopit, že pojem ekonomika je v tomto slovním spojení stejně důležitý jako pojem jako cirkulární. Správně nastavené prvky cirkulární ekonomiky přinášejí firmám jasné ekonomické benefity, o nichž je tento článek.

Zastaralý náhled – cirkulární ekonomika je odpadové hospodářství

V prostředí českého byznysu se téma cirkulární ekonomiky dlouhodobě spojuje s recyklací a odpady. Tento způsob nahlížení, kdy se cirkulární ekonomika považuje za pouhé rozšíření odpadového hospodářství, je v praxi již dávno překonaný. Mimo jiné tento zastaralý náhled vůbec nevyužívá potenciál cirkulární ekonomiky přinášet ekonomické benefity v každém kroku životního cyklu výrobku – od jeho designu, přes výrobu až po koncového spotřebitele.

Přinášíme nový pohled – cirkulární ekonomika musí dávat v první řádě ekonomický smysl

Tento pohled je potvrzen aktuálním směrováním legislativy a praxí pokrokových firem. Ukazuje se, že správně nastavené prvky cirkulární ekonomiky přinášejí zejména ekonomické benefity, spojené s benefity environmentálními.

Základní ekonomické výhody cirkulárních byznys modelů

Mezi základní ekonomické výhody, které firmám nově přináší zavádění cirkulárních produktů a strategií, budou patřit:

 • nižší úroková sazba a celkově lepší přístup k financování firemních investic,
 • vyšší zájem zákazníků a investorů o firmu,
 • efektivnější risk management díky vyšší materiálové soběstačnosti,
 • lepší ESG rating, jelikož cirkulární ekonomika je součástí reportovacího standardu od EFRAG,
 • vyšší úspory v oblasti energetiky, odpadového hospodářství, provozu, logistiky a využití materiálů,
 • lepší přístup k dotačnímu financování.

Mezi základní ekologické výhody zavádění cirkulárních produktů a strategií patří:

 • snižování uhlíkové stopy zejména ve Scope 3,
 • snižování odpadů v celém hodnotovém řetězci,
 • nižší extrakce nerostných surovin a šetření přírodních zdrojů.

Je důležité, aby management firem chápal, že dokonce i tyto primárně ekologické benefity se v konečném důsledku promítnou také do ekonomických výhod, které jsme popsali výše. Například banky by měly v důsledku ESG regulací pro investory a tzv. Taxonomie EU nově preferovat spolupráci s firmami, které aktivně snižují své dopady na životní prostředí.

Cirkulární ekonomika ve firmě je dnes konkurenční výhodou, zítra nutností

Příklady implementace prvků cirkulární ekonomiky se liší. V každém odvětví byznysu funguje něco jiného. Všechny firmy, které v této době úspěšně zavedly cirkulární strategie, mají jednu věc společnou – získaly jasnou konkurenční výhodu oproti firmám, které ekonomickému rozměru cirkulární ekonomiky ještě neporozuměly. Moderní cirkulární strategie jsou u nás ještě pořád záležitostí průkopnických firem. Brzy se však přesunou do mainstreamu. A kde hledat radu a podporu?

 • Národní plán obnovy (NPO), kde se výše dotace pohybuje od 1 do 20 mil. Kč a podíl celkové podpory činí 40 %.
 • OP TAK s podprogramem Inovace, Nízkouhlíkové technologie a Podpora přechodu k oběhovému hospodářství.
 • TAČR, v rámci podprogramu TREND – Nováčci.
 • Technologická inkubace od státní agentury Czechinvest.
 • Středočeské inovační centrum či soukromé poradenské společnosti nabízí placené konzultace s odborníky právě v oblasti cirkulární ekonomiky.

Dnes je tedy ideální čas začít přemýšlet o možnostech změny ve vašem podnikání a tedy získání potřebné konkurenční výhody pomocí cirkulární ekonomiky. Pro zjištění největších potenciálů přechodu na cirkulární ekonomiku můžete využít nehloubkový sken Quick Check.


Zdroj: České firmy nerozumějí ekonomickým benefitům cirkulární ekonomiky. To se brzy změní. Článek na blogu. CIRA Advisory. 30. 9. 2022.

Související

UGO chce zužitkovat bioodpad, vymyslet to mají účastníci Challenge Lab

Přejít na článek

Nový pohled na snižování rizik ve firmách: přispět může nejen compliance, ale i udržitelnost

Přejít na článek