Česko hledá 500 dobrovolných závazků!

18. 5. 2021

Česká republika se v posledních letech stabilně umisťuje v první desítce mezinárodního žebříčku udržitelného rozvoje. V celosvětovém hodnocení, tzv. SDG Indexu, který hodnotí pokrok naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), jsme se v loňském roce mohli pyšnit krásným 8. místem. Ačkoliv se Česko v naplňování udržitelnosti řadí ke světové špičce, neusíná na vavřínech a hledá nové výzvy a způsoby, jak se zdokonalit v oblastech, kde v naplňování SDGs občas pokulhává.

Udržitelný rozvoj není nikdy jen záležitostí státu, jen byznysu či jen neziskového sektoru. Udržitelná řešení spojuje princip partnerství. Proto se Česko na SDG Summitu v roce 2019 zavázalo, že do roku 2025 přijme 500 dobrovolných závazků, které podpoří udržitelný rozvoj. Abychom však dokázali tuto výzvu naplnit, potřebujeme i Vaši pomoc. Ministerstvo životního prostředí hledá osoby i organizace ochotné jasně říci, jak se chtějí změnit a co udělají pro udržitelný rozvoj naší země.

Kde se vzal nápad na dobrovolné závazky? Inspirací byli Finové, kteří jsou na dobrovolné závazky přímo mistři. Dobrovolné závazky jsou ve Finsku velmi rozšířenou aktivitou, ke které se přiklání stále více firem. Obecně prospěšné aktivity jsou ve Finsku tématem, které rezonují napříč společností. A proto chce MŽP zvýšit povědomí o dobrovolných závazcích i u nás!

Princip takového závazku je velice jednoduchý. Zapojit se může každý z vás, ať jednotlivec, soukromá firma, státní instituce, nezisková organizace aj. Stačí si vybrat cíl udržitelného rozvoje, o jehož naplnění budete usilovat. Např. snížím spotřebu jednorázových plastů, zavedu třídění odpadu na svém úřadu, využiji na výrobu produktů recyklované materiály, omezím ježdění automobilem aj.

Váš cíl by měl trvat nejlépe po dobu jednoho či dvou let a být měřitelný, např. snížím spotřebu jednorázových plastů o 50 %, 20 % produktů budu vyrábět z recyklovatelného materiálu, za každého zaměstnance nechám zasadit jeden strom, 3 x týdně využiji na cestu do práce kolo nebo půjdu pěšky, aj. Inspirací vám mohou být naše doposud přijaté dobrovolné závazky na www.cr2030.cz .

A proč je potřeba, aby byly závazky měřitelné? Je k tomu několik důvodů. Zaprvé měřitelnost funguje jako jednoduchý důkaz, že závazek naplňujete. Zadruhé poslouží toto kritérium i vám, k tomu abyste viděli, jak velký pokrok se vám podařilo učinit. V neposlední řadě poslouží měřitelnost ke zpětné vazbě, která vás čeká po skončení závazku. Nebojte se, neočekávají se od vás žádné složité analýzy. Postačí krátké shrnutí na jednu dvě stránky, kde popíšete, jak se vám dařilo závazek naplňovat. Zajímá nás, co dobrého jste si ze závazku osvojili a na jaké výzvy jste při jeho naplňování narazili. Důležité je jít příkladem.

Každý přijatý závazek se bude počítat jako příspěvek pro SDGs. Zatím jsme na začátku, ale věříme, že právě váš dobrovolný závazek pomůže přiblížit Česko o kus blíž k cílům. Váš dobrovolný závazek můžete registrovat na webu ČR 2030 .

Cílem MŽP je, aby inspirovali naši společnost, jak žít udržitelněji, bez negativního dopadu na životní prostředí. Udržitelnost by neměla být povinností, ale běžným návykem každého z nás. Zapojte se i vy a staňte se tváří jedné z 500 dobrovolných změn.


Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR – Česko hledá 500 dobrovolných závazků!

Související

Asociace společenské odpovědnosti nachystala balíčky udržitelných dárků do Velké vánoční soutěže na Lidovky.cz

Přejít na článek