Česko se umístilo na pátém místě v celosvětovém žebříčku naplňování globálních cílů

12. 7. 2017

Ze 157 hodnocených zemí v rámci SDG Indexu má Česko jedno z nejlepších „vysvědčení“ za udržitelnost. Je na 5. místě hned za skandinávskými zeměmi.

SDG Index and Dashboards Report je první celosvětová studie, která posuzuje pokrok jednotlivých zemích s ohledem na dosažení Cílů udržitelného rozvoje (SDG). SDGs na rozdíl od svého předchůdce stanovují standardy nejen pro rozvíjející se a rozvojové společnosti, ale i pro vyspělé země. Jedním z hlavních autorů studie je světoznámý ekonom, expert na udržitelný rozvoj a poradce OSN, profesor Jeffrey Sachs, který nedávno u příležitosti vyhlášení prvního ročníku Cen SDGs v ČR navštívil Prahu.

SDG Index je měřítko pro všechny země, každý stát je hodnocený za to, jak se mu daří Cíle udržitelného rozvoje naplňovat. Obsahuje umístění jednotlivých států společně s informací, jaký problém je v té které zemi zásadní,“ řekl Jeffrey Sachs.

Average Performance by SDGs dle aktuálních dat v České republice

Česká republika dosáhla indexu 81.9, což je nadprůměr celosvětově i v rámci regionu, kde je průměr 77.7. Report ocenil posun Česka především v otázce chudoby (SDG 1), zdraví a kvalitního života (SDG 3), přístupu k pitné vodě (SDG 6), ekonomického růstu (SDG 8) a života na souši (SDG 15). Naopak prostor pro zlepšení identifikoval v partnerství mezi sektory (SDG 17) a inovacích (SDG 9). Shrnutí pro Česko je k dispozici zde.

„Dejte lidem dostupné a kvalitní vzdělání a zdravotní péči, zajistěte jim slušnou práci, odpovídající platy a postarejte se o to, abychom nezničili planetu,“ prohlásil Jeffrey D. Sachs.

Vlády a občanská společnost mohou využít SDG Index and Dashboards Report, aby určili priority své činnosti, porozuměli klíčovým výzvám při implementaci, sledovali pokrok, zajistili odpovědnost a identifikovali nedostatky, na které je třeba se zaměřit tak, aby bylo globálních cílů dosaženo do roku 2030. Celý report je k dispozici na tomto odkazu.

 

SDG Dashboards s daty aktuální implementace Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v České republice.

„Naše vlády nemusí být vždy nakloněny změně, dokonce i když je to změna k lepšímu. Ale naším úkolem je vytvořit tlak na vlády, aby udělali správnou věc,“ prohlásil Jeffrey D. Sachs na své přednášce na právnické fakultě UK při své návštěvě Prahy.

Přednáška Jeffreyho D. Sachse na právnické fakultě UK v Praze u příležitosti předávání Cen SDGs v ČR.

Všechny další informace o studii naleznete zde.