Česko v SDG indexu obsadilo 8. místo. Nejvíce ztrácí v oblasti klimatických opatření

30. 6. 2020

Celosvětový žebříček pokroku v naplňování Cílů udržitelného rozvoje, tzv. SDG Index, je každoročně sestavován nezávislými experty pod vedením ekonoma Jeffreyho Sachse z UN Sustainable Development Solutions Network. Česko v SDG indexu 2020 obsadilo 8. místo a pohoršilo si tak oproti loňskému roku o jednu příčku. První tři místa obsadily Švédsko, Dánsko a Finsko.

Česko se umístilo dobře nejen v celkovém žebříčku, ale také v indexu, který hodnotí schopnost států vypořádávat se s pandemií Covid-19. Tam obsadilo 13. pozici. Ze 17 Cílů udržitelného rozvoje si Česko vede nejhůře v oblasti klimatických opatření (SDG 13) a navazování partnerství (SDG 17). Naopak úspěch zaznamenává v oblasti snižování chudoby (SDG 1) a zajišťování inklusivního ekonomického růstu (SDG 8).

Vliv Covid-19 na naplňování SDGs

Report o udržitelném rozvoji 2020 upozorňuje na negativní dopady koronavirové pandemie na naplňování SDGs. Krize způsobená Covid-19 zasáhla všechny státy světa, včetně vyspělých zemí Evropy a Severní Ameriky. Nezbytná opatření, jako uzavření obchodů a továren, zapříčinila příchod globální ekonomické krize a masivní propouštění zaměstnanců, které se dotklo především těch nejvíce zranitelných skupin obyvatelstva. Současně to znamená velký krok zpět v ambici světa dosáhnout SDGs do roku 2030.

Jediným pozitivem současné krize je dočasné snížení škodlivých vlivů na životní prostředí. Z dlouhodobého hlediska je však pozitivní přínos nejistý. Otázkou zůstává, zda státy a organizace spatří v této krizi příležitost nastolit nové trendy, které by fungovaly v souladu s přírodou.

Momentálním cílem každého státu by mělo být posílení zdravotnických kapacit a snížení rizika další zdravotní krize. Koronavirová pandemie odhalila především slabiny zdravotnických systémů ve vyspělých zemí, které se domnívaly, že jsou na podobné situace připraveny. Krize také ukázala, že je potřeba zlepšit preventivní programy a spolupráci mezi státy v této oblasti.

Šest SDG transformací, které mohou přispět k uzdravení společnosti

Dle studie je klíčem k úspěšnému vymanění se z koronavirové krize implementování SDGs do strategií států a jednotlivých organizací. S příchodem Covid-19 neodchází klimatická krize a naopak se prohlubují další problémy jako nerovnost mezi obyvateli, které je potřeba řešit.

Současná krize dokazuje, že státy budou schopny se chránit před další globální pandemií pouze tehdy, když se zdravotnické systémy zlepší v každé zemi světa. Dosavadní výsledky ukazují, že celý svět v posledních letech dělal významné pokroky v naplňování SDGs a změna k lepšímu je tudíž reálná.

SDGs a šest SDG transformací může být dobrým návodem k rychlému uzdravení společnosti a nastolení dlouhodobé strategie pro dosažení udržitelné společnosti. Řešení současné ekonomické a humanitární krize se však neobejde bez solidarity a partnerství. Spolupráce vlád, byznysu, občanské společnosti a vědců může urychlit uzdravení ekonomiky a usnadnit sdílení informací a dobrých praxí napříč různými obory i státy.


Zdroj: Sustainable Development Report 2020. Dostupné ZDE.

Související

Veolia v době pandemie pomáhala zdravotníkům i místním komunitám

Přejít na článek

Češi dodržují opatření proti koronaviru výrazně méně než na jaře

Přejít na článek