Čeští školáci v roli auditorů na Ekoauditech

3. 12. 2015

Tento týden se v Paříži koná Mezinárodní klimatická konference COP21, kde je společnost IKEA jedním z mluvčích.

IKEA se klimatické konference nejen aktivně účastní, ale po celém světě uspořádala také řadu aktivit, kterými chce upozornit na to, že ochrana životního prostředí je záležitostí nás všech.

V České republice je tou aktivitou projekt Ekoaudit, v rámci kterého vyslala školáky do čtyř institucí, aby se podívali, jak na tom s přístupem k životnímu prostředí jsou. Vybranými organizacemi bylo velvyslanectví Švédska, obchodní dům IKEA Zličín, Impact HUB Praha a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ve spolupráci se vzdělávacím centrem TEREZA se tak studenti základních škol a jednoho gymnázia stali na jeden den ekoauditory a zkoumali, jak organizace třídí odpad, jak hospodaří s energií, do jaké míry využívají zaměstnanci hromadnou dopravu nebo používají sezónní potraviny. Všechny organizace získaly od školáků řadu doporučení a velmi pozitivní hodnocení, nadchlo je především zpracování odpadních materiálů, šetrné vytápění i velká snaha o minimalizaci odpadu jako takového.

A co by mladí ekoauditoři poradili mluvčím v Paříži? Podívejte se na video.