CHEP je novým členem Asociace společenské odpovědnosti

29. 10. 2019

Společnost CHEP, globální lídr v oblasti řešení pro dodavatelský řetězec, se stala členem Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR), největší iniciativy společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v České republice.

CHEP se tak připojil k více než 300 dalším členským subjektům z řad korporátního, neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru, jejichž snahou je rozvíjet a upevňovat jak vlastní, tak obecně uplatňované principy CSR a SDGs a formovat podobu těchto oblastí i povědomí o nich.

„Rozšíření platformy Asociace společenské odpovědnosti právě firmou CHEP mě nesmírně těší. Jde totiž o jasný a pozitivní signál, že podnikání v přepravě a logistice na základě principů udržitelnosti a cirkulární ekonomiky není otázkou budoucnosti, ale může skvěle fungovat již dnes. Zároveň si moc vážím závazku, kterým se CHEP připojil k mezinárodní Agendě 2030 a s tím i k naplňování dnes extrémně důležitých cílů udržitelného rozvoje OSN za lepší svět pro všechny,“ uvádí Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Asociace společenské odpovědnosti byla založena v roce 2013 a prostřednictvím aktivního dialogu se státní sférou významně ovlivňuje a vytváří CSR politiku a agendu udržitelného rozvoje v Česku. Od roku 2017 také uděluje prestižní Ceny SDGs, unikátní ocenění za naplňování globálních cílů OSN u nás. Finalistou letošních Cen SDGs 2019 byla právě společnost CHEP s projektem „Paletový pooling pro cirkulární Supply Chain“.

V rámci svého členství se bude CHEP zaměřovat především na několik vybraných SDGs, jmenovitě: konec hladu, rovnost mužů a žen, odpovědná výroba a spotřeba a partnerství ke splnění cílů.

Jan Soukup, obchodní manažer CHEP pro Českou republiku, říká: „Business model společnosti CHEP je dokonale cirkulární a jako takový ze své podstaty udržitelný. Principy sdílení a opakovaného používání u přepravních palet pomáháme zákazníkům stát se součástí oběhového hospodářství. Usilujeme o to, aby naše činnost měla co nejmenší dopad na životní prostředí a abychom přispívali k rozvoji všude tam, kde podnikáme. Členství v A-CSR je v souladu se základními pilíři našeho působení a věřím, že díky němu se nám dané cíle SDGs podaří plnit ještě rychleji a efektivněji.“

Obchodní model CHEP je založen na tzv. paletovém poolingu. Služba spočívá ve sdílení kvalitních palet z vlastního paletového fondu CHEP s mnoha zákazníky. Palety CHEP jsou v neustálém oběhu se zastávkami v nejbližších servisních střediscích společnosti, kde jsou podrobeny detailní prohlídce, vyčištěny a v případě potřeby opraveny. V České republice má CHEP na 200 zákazníků, včetně společností jako Unilever, Nestlé, Kaufland, Lidl, Penny Market, dm drogerie a dalších předních hráčů na trhu.

Informace o společnosti CHEP

CHEP pomáhá přepravovat více zboží více lidem a na více místech než kterákoli jiná společnost na světě. Její palety, přepravky a kontejnery tvoří neviditelnou páteř globálního dodavatelského řetězce. Svoji důvěru v ni vkládají největší světové i lokální značky, kterým pomáhá přepravovat zboží efektivněji, udržitelněji a bezpečněji. CHEP jako jedna z prvních firem využívá principy sdílené ekonomiky a s pomocí svého modelu sdílení a opakovaného využívání přepravních platforem, který je známý jako pooling, vybudovala jednu z nejudržitelnějších logistických společností na světě. Společnost CHEP se zaměřuje především na rychloobrátkové spotřební zboží (např. suché i mražené potraviny, nápoje a zboží osobní a zdravotní péče), čerstvé plodiny, maloobchodní a obecný výrobní průmysl. Společnost zaměstnává přibližně 11 000 pracovníků a je přesvědčena o síle kolektivní inteligence, již aplikuje za pomoci principů rozmanitosti, inkluze a týmové práce. Společnost CHEP vlastní přibližně 330 milionů palet, přepravek a kontejnerů, s jejichž pomocí v rámci sítě více než 750 servisních center podporuje přes 500 000 kontaktních bodů pro zákazníky z řad celosvětových značek, jako jsou Procter & Gamble, UNILEVER, dm drogerie a Nestlé a taktéž jiných lokálních značek. Společnost CHEP je součástí skupiny Brambles a působí v přibližně 60 zemích, přičemž její největší závody se nacházejí v Severní Americe a západní Evropě. Další informace o společnosti CHEP najdete na webu www.chep.com. Informace o skupině Brambles Group najdete na webu www.brambles.com.


Zdroj: Tisková zpráva, CHEP je novým členem Asociace společenské odpovědnosti, CHEP