Chodicilide.cz vzkazují Nedejte na první dojem!

7. 1. 2014

Tak zní základní poselství třetí vlny jedné z největších sociálních kampaní v České republice chodicilide.cz, která začala 25. prosince 2013 a poběží celý leden 2014.

Cílem kampaně Chodící lidé je měnit postoj veřejnosti k lidem se zdravotním postižením. Na rozdíl od předcházejících vln, které pracovaly s metaforou létání jako normální lidskou vlastností a chozením jako druhem postižení, se hlavními postavami letošních spotů stali skuteční lidé. „Kampaň se vrací na zem, mezi naše sousedy, kolegy a kamarády, kteří sice mají nějaké ty zvláštnosti, ale přesto pracují, sportují, věnují se umění, milují, vychovávají děti,“ říká Slávka Hocká z Nadace Sirius, která je realizátorem kampaně. „Tentokrát nebudeme mluvit my, ani najatí herci nebo romantická metafora. Dáme prostor samotným lidem s postižením,“ dodává.

Nevidomý horolezec, který dokázal pokořit řadu vrcholů. Vozíčkář, který hraje v představení plném akrobatických prvků. Neslyšící, který pracuje v každodenním kontaktu s lidmi… to jsou pouze tři příklady lidí z reálného světa, kteří i přes své znevýhodnění dělají to, co chtějí.

Rozsáhlá sociální kampaň, která má podporu jak odborníků, tak i lidí se zdravotním postižením, odkazuje opět na webové stránky www.chodicilide.cz, kde zájemci najdou podrobné informace o komunikaci i řadu názorných videí.

Kampaň Chodící lidé začala v roce 2010 jako reakce na rozsáhlý průzkum situace rodin dětí se zdravotním postižením. Mezi nevýznamnějšími problémy tehdy děti i jejich rodiče a pečovatelé uváděli postoj veřejnosti vůči lidem s postižením. Od té doby proběhly dvě vlny kampaně v médiích, workshopy na základních a středních školách, tvůrčí výzva pro studenty i úspěšná interaktivní výstava Moje cesta na výstavišti v Praze-Holešovicích. V současné době probíhají semináře ve školách a v přípravě je pokračování interaktivní výstavy, tentokrát nazvané Naše cesta, v Brně na začátku léta a v Praze na podzim 2014.

Více informací k projektu zde.

Zdroj: chodicilide.cz, 2014