Chystáte se v práci odhalit nepravost? Teď už vám někdo kryje záda. Je tady první Whistleblowing centrum

15. 11. 2022

Nevládní organizace Oživení zakládá první české poradenské Whistleblowing centrum. Centrum sdružuje odborníky z různých oborů, kteří poskytnou pomoc a poradenství zdarma v průběhu celého procesu oznámení. Prioritou je bezpečí pro whistleblowery.

Kolega v práci řídí auto pod vlivem alkoholu, šéf šetří na materiálu a vyrábí tak nefunkční respirátory, vedoucí bere úplatky. Všechny tyto situace spadají pod nekalé jednání na pracovišti a leckdo z nás se s nimi již někdy setkal. Až pětina lidí se setkává s tím, že se u nich v práci děje něco nekalého, neetického nebo že se porušují zákony. Tomu, kdo sebere odvahu a rozhodne se tyto situace oznámit, se říká whistleblower, neboli oznamovatel nekalého jednání. Problém je, že česká legislativa oznamovatele vlastně vůbec nechrání. Podle dřívějšího průzkumu Oživení čelil odvetným opatřením každý oznamovatel, kromě jednoho.

Proto zakládá nevládní organizace Oživení první poradenské Whistleblowing centrum. To sdružuje odborníky z různých oborů, kteří poskytnou oznamovateli pomoc v průběhu celého procesu oznámení. Oznamovatel dostane bezplatnou pomoc od právníků, psychologů, finančních a mediálních poradců a dalších odborníků.

„Každý oznamovatel má unikátní potřeby. Někdo potřebuje právníka, někdo psychologickou pomoc, jiný zase osobní podporu. A proto jsme usilovali o založení poradenského centra pro oznamovatele,“ vysvětluje vznik centra Šárka Zvěřina Trunkátová, předsedkyně spolku Oživení.

Prioritou je bezpečí oznamovatele. Všechna přijatá oznámení jsou důvěrná, ke zpracování se používá nástroj Nenech to být. „Oznamovatelé mohou prostřednictví nástroje Nenech to být komunikovat anonymně, což je nejlepší způsob, jak je chránit před jakýmikoliv odvetnými opatřeními. Navíc je oznamovací kanál dostupný 24 hodin 7 dní v týdnu, “ doplňuje Jan Sláma, zakladatel Nenech to být a CEO společnosti FaceUp Technology.

Situace oznamovatelů v Čechách

V České republice veřejnost ani politiky osud oznamovatelů dosud příliš netrápil. Když člověk nahlásí požár, nikdo ho nemá za práskače. Když se ozve zaměstnanec v práci nebo oznámí nekalost, je často označen za potížistu nebo rovnou za bonzáka. Pokusy schválit zákon trvají již téměř 10 let. Nyní se zákon schvaluje navzdory politikům, protože oznamovatele začala chránit Evropská unie. Současné znění zákona má ale stále spoustu významných problémů, které podrývají funkčnost zákona.

„Centrum představuje pro lidi, kteří se teprve rozhodují, zda oznámit, bezpečnou variantu, jak získat všechny potřebné informace, promyslet si, jestli do toho skutečně chtějí jít. Díky našim partnerům dokážeme poradit a určit, zda jejich oznámení vůbec spadá pod ochranu zákona,“ upřesňuje Šárka Zvěřina Trunkátová.

Partnery centra pro oznamovatele jsou: Transparency International Česká republika, Mobbing Free institut, Nenech to být, SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL advokátní kancelář, Zelený kruh, CMI Česká republika, OBRAZ – Obránci zvířat a Sociální klinika.

Chránit oznamovatele se vyplatí

Zákon o ochraně oznamovatelů pomáhá oběma stranám. Nejen oznamovatelům, ale také zaměstnavatelům, pokud učiněné oznámení povede k omezení způsobených škod, či záchraně života či zdraví. K oznamovatelům je tak třeba přistupovat nikoli jako k dalšímu břemeni, ale k někomu, kdo přináší společnosti významnou hodnotu.

„Doufáme proto, že oznamovatelé využijí možnosti obrátit se na naše poradenské centrum a najdou odvahu ozvat se, když uvidí, že se děje něco nekalého. Rozhodně jim rádi pomůžeme” uvádí Šárka Zvěřina Trunkátová.

Oznamovatelé jsou přínosem pro společnost. Nejen že bojují proti korupci, ale díky své činnosti jsou schopni ušetřit státu, firmám či organizacím nemalé finanční prostředky. Je proto v zájmu nás všech je účinně chránit.


Zdroj: Chystáte se v práci odhalit nepravost? Teď už vám někdo kryje záda. Je tady první Whistleblowing centrum. Oživení. Tisková zpráva. 1. 11. 2022.

Související

FlixBus podpořil společnost Refugium, která obnovuje přírodu nedaleko Karlových Varů

Přejít na článek