Cíle udržitelného rozvoje očima středoškoláků

7. 8. 2017

Tématice udržitelného rozvoje se věnují odborníci, média, vládní i nevládní organizace po celém světě. Stejně tak se zvyšuje i obecné povědomí o udržitelných iniciativách a SDGs.

Jak vidí danou problematiku studenti středních škol, generace, která za pár let zhodnotí, jak se nám podařilo stanovené cíle naplnit a zároveň určí, jak důležitou roli budou hrát vytyčené cíle i v následujících dekádách se rozhodla zjistit skupina studentů z Masarykovy univerzity v rámci předmětu Marketingový výzkum, vedeného Klárou Kašparovou z Katedry podnikového hospodářství MU.

Padesát středoškoláků odpovídalo v internetovém dotazníku na řadu otázek týkajících se právě udržitelného rozvoje. Těsná většina z nich (53 %) se s pojmem udržitelného rozvoje již setkala, avšak o konkrétnějších termínech, jako je například Agenda 2030, slyšel jen zlomek dotázaných (6 %). Po seznámení se s jednotlivými SDGs středoškoláci subjektivně zvolili témata s nejrozsáhlejším dopadem. Za nejdůležitější považují důstojnou práci a ekonomický růst (SDG 8), zdraví a kvalitní život (SDG 3), klimatická opatření (SDG 8) a kvalitní vzdělání (SDG 4) spolu s průmyslem, inovacemi a infrastrukturou (SDG 9). Celkově pak respondenti vidí udržitelný rozvoj jako důležitý a vyjádřili názor, že má smysl hledat řešení problémů pro dosažení cílů udržitelného rozvoje.Kdo je odpovědný za dosažení SDGs? Přestože se studenti shodli na důležitosti problémů udržitelného rozvoje a pozitivně ohodnotili posun v oblasti udržitelnosti za posledních sto let, převládl mezi nimi názor, že oni sami nenesou za řešení těchto problémů zodpovědnost. Aktivně by se zapojilo, ať už finančně či věcně, pouze malé procento z nich. Nejvýznamnější roli přidělují jednotlivým státům a nadnárodním organizacím, které mají podle dotázaných prostředky i moc věci změnit. Studenti středních škol si tedy uvědomují, že problém zde je, nicméně většinově nevěnují tématu, které se zdá být velmi vzdálené jejich každodenním aktivitám, dostatek pozornosti. V konečném důsledku necítí motivaci se sami zapojit do boje za udržitelnou budoucnost.

Téměř ¾ respondentů se o tématu poprvé dozvědělo ve škole. Otázkou tedy zůstává, jakým způsobem je možné vzbudit mezi středoškoláky zájem o témata udržitelného rozvoje. Ať už prostřednictvím školy, konferencí, s využitím dalších komunikačních médií či technologií, rozhodně se zdá, že je zde ještě velký prostor pro šíření informací a vzdělávání.