Čisté energie a mír: Veřejnost se od vzdělávání přesunuje k jiným prioritám udržitelného rozvoje

21. 6. 2022

Pro Čechy vzrostla potřeba apelovat na českou vládu, aby se zabývala dostupnými a čistými energiemi. Celkem 6 z 10 Čechů je přesvědčeno, že bychom měli přijmout takovou legislativu, abychom do roku 2050 dosáhli uhlíkové neutrality. Vyplývá to z aktuálního výzkumu postoje Čechů k Cílům udržitelného rozvoje (SDGs) realizovaného agenturou Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti. Už dva roky po sobě ovšem svět v plnění cílů SDGs nedělá pokroky. Česká republika se navíc dle aktuálně vydané Zprávy o udržitelném rozvoji posunula oproti loňsku o jednu příčku níže na 13. místo na světě. 

Výkon každé země světa v oblasti plnění sedmnácti Cílů udržitelného rozvoje od OSN je hodnocen pomocí takzvaného SDG Indexu. Nejnovější zpráva ukázala, že svět se v plnění SDGs neposunul, spíše naopak. Ke zpomalení pokroku vedly zdravotní a bezpečnostní krize a i pro Čechy se proto stává stále důležitější důraz na rozvoj dostupných a čistých energií, ale také míru a spravedlnosti.

„Povědomí o SDGs meziročně roste, a to především mezi středoškoláky a vysokoškoláky. I podle nich by měl být hlavním garantem plnění cílů udržitelnosti stát. Proto věřím, že společenský tlak nejen na českou vládu v tomto ohledu poroste a místo poklesu na nižší příčky se podle dalšího SDG Indexu posuneme vzhůru,” řekla k výsledkům zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti Lucie Mádlová.

Umíme hospodařit s vodou, snažíme se o udržitelnost měst a obcí

V loňském roce se na výsledcích průzkumu agentury Ipsos mezi Čechy podepsala pandemie covidu, zásadním tématem se tak kvůli distanční výuce stala kvalita vzdělávání. „Aktuálně má na vnímání priorit vliv spíše energetická krize a únorová eskalace války na Ukrajině, proto lidé za nejdůležitější cíle označovali SDG 7 Dostupné a čisté energie a SDG 16 Mír, spravedlnost a silné instituce,” doplnila Markéta Kneblíková, Communications & PR Manager společnosti IPSOS.

„Podle veřejnosti v Česku úspěšně řešíme především cíle zaměřené na pitnou vodu a kanalizaci, kvalitní vzdělání, rovnost mužů a žen a udržitelnost měst a obcí. Tento trend potvrzuje i Zpráva o udržitelném rozvoji, u všech těchto cílů je Česká republika velmi daleko v jejich dosahování,” popsala Lucie Mádlová. Dodala, že ačkoli si 70 procent české populace myslí, že státy Evropské unie by se měly snažit co nejvíce omezit vlastní uhlíkovou stopu a 62 procent lidí je přesvědčeno, že Česká republika by měla co nejvíce přecházet od využívání fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie, v celosvětovém žebříčku sestaveném na základě indexu udržitelného rozvoje byly ale kroky České republiky v těchto oblastech označeny za stagnující.

Jediným dosaženým cílem České republiky zůstává Boj s chudobou (SDG 1). Předním příčkám žebříčku dominují severské země v čele s Finskem, které úspěšně dosáhlo Kvalitního vzdělávání, Dostupných a čistých energií a Konce chudoby. Podle Zprávy o udržitelném rozvoji postupoval svět před pandemií v plnění Cílů udržitelného rozvoje tempem 0,5 bodu za rok, touto rychlostí by ale nemohl do roku 2030 vytyčených cílů dosáhnout. Navíc pandemie pokrok ještě zpomalila. Vyspělé země postupují nejpomaleji v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti.

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková řekla, že ačkoli vypadá 13. příčka velmi dobře, nesmíme zapomínat, že současný stav světa není vůči udržitelnému rozvoji přívětivý. „Musíme se vypořádat s prohlubováním nerovností, energetickou krizí, potravinovou nejistotou, klimatickou změnou a tím, že stále větší procento populace je ohroženo chudobou. Česká republika jako součást světového společenství musí přijmout svůj díl odpovědnosti a přispět k obnově a dosažení udržitelného světa pro nás i budoucí generace,“ dodala.

Na následky klimatické změny upozorní Pla(s)teosaurus

A právě na nutnost klimatických opatření a neodkladného jednání ze strany mezinárodních organizací a vlád upozorní už 13. října model dinosaura vyrobený z recyklovaného plastu. Komunitní dílo českých 3D tiskařů pojmenované Pla(s)teosaurus bude odhaleno u příležitosti mezinárodního Global Goals Summitu a galavečera předání Cen SDGs. Do budovy Národního muzea přijde dinosaurus s heslem „Nevolte vyhynutí” a bude apelovat na jasnou akci proti klimatické krizi. Do jeho tisku se mohou zapojit 3D tiskaři skrze platformu sdíleného tisku zde.


SDG Index je hodnocením celkového výkonu každé země v rámci 17 Cílů udržitelného rozvoje od OSN, přičemž každému cíli je přikládána stejná váha. Skóre indexu označuje pozici země mezi nejhorším možným výsledkem (skóre 0) a cílem (skóre 100). Údaje pocházejí z oficiálních statistik, dat výzkumných center, univerzit a nevládních organizací.

Zprávu o udržitelném rozvoji 2022 (Sustainable Development Report 2022) vydává skupina autorů Jeffrey Sachs, Guillaume Lafortune, Christian Kroll, Grayson Fuller and Finn Woelm. DOI 10.1017/9781009210058

Výzkum zaměřený na postoj Čechů k udržitelným cílům SDGs byl realizován společností IPSOS pro Asociaci společenské odpovědnosti na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku 18 – 65 let, probíhal online v květnu 2022, zúčastnilo se ho 1 043 respondentů.


Zdroj: Čisté energie a mír: Veřejnost se od vzdělávání přesunuje k jiným prioritám udržitelného rozvoje. Asociace společenské odpovědnosti. Tisková zpráva. 21. 6. 2022

Související

Pojďte se s Metropolitní univerzitou Praha vrátit k přírodě a pravidelnému pohybu

Přejít na článek

Skutečně zdravá škola pomůže změnit školního stravování na zdravé pro děti i planetu

Přejít na článek